2013. április 27., szombat

Dalok a múltból II. - Mezítláb


Haranglábavató, lelkes, tenniakaró perkátai közösség és egy remek koncert, ami talán nem a megfelelő korosztályt találta a színpad előtt, mindenesetre jó volt. Folk-rock a javából. Nevükhöz híven: mezítláb.


A Perkátai Hírekben ez jelent meg:

EMLÉKMÛSOR Gróf Gyõry Terézia emlékére a selymespusztai haranglábnál

A elmúlt évben felújított és megáldott harangláb tiszteletére ismét ünnepelni és emlékezni hívta az érdeklõdõket a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület 2009. július 19-én. Az évfordulóját ünnepeltük az egy éve pompásan megújult emlékmûavatásának, és örömünket fejezhetjük ki, hogy az odafigyelésnek és õrzõ gondoskodásnak köszönhetõen ma is abban az állapotában áll még elõttünk. Felelevenítettünk és újra hagyománnyá tettünk egy régi szokást, egyházi ünnepet, mely szerint Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén – napja pontosan július 16-án van – a hívek összegyûltek és szentmisét tartottak ezen a térségen. Egészen a ’70-es évekig élt ez a hagyomány. Illetve ezzel a nappal méltón megemlékezzünk a község elfelejtett nagyjáról, Gróf Gyõry Teréziáról (1843-1936). Az õ nevéhez fûzõdik Selymespusztán a torony alakú emlék építtetése, azon alkalomból, hogy a szabolcsi úton, a megvadult lovak által elragadott kocsiból 1888. július 15-én szerencsésen megmenekült. A perkátaiak most is hálás szívvel gondolnak rá, az emlékmû felújításával és most az évenkénti emlékünneppel kifejezik hálájukat és tiszteletüket a Gyõry családnak, kik oly sok maradandó alkotásukat hagyták a községre.
Maga az emlékoszlop, annak felújítása az összefogás példáját is mutatja nekünk, melyben a közösség ereje van. Köszöntõjében Somogyi Balázs polgármester azt hangsúlyozta, hogy a hagyomány ápolása, õrzése, a tisztelet megadása milyen fontos egy közösség életében, megtartó erõként vannak jelen. Így ez az azóta is gondozott emlékhely, valamint rég elfeledett nagyunk emlékének õrzése hagyományt újít fel, teremt. Megállít minket, hogy tiszteletünket adjuk, hogy büszkék legyünk rá. Felelõsségünk van abban is, hogy ezt a tiszteletet, emlékezést az utókornak átadjuk. Perkáta múltját a jövõnek megõrizzük, óvjuk és példát adjunk. Olyan színfoltja lett ez az építmény a községnek és a József Attila utcának, melyet büszkén mutatnak meg minden arra járónak.
Az emlékmûsort a Zichyújfaluból érkezett majorett csoport bemutatója, a szabadegyházai citerazenekar fellépése és a szintén szabadegyházai Bóbita néptánc csoport tánca tette színessé.
Az ünnep egyházi jellegét Dózsa István esperes, perkátai származású atya által vezetett Kármelhegyi Boldogasszony litánia imádkozása adta meg.
Zárásként a Mezítláb együttes zenés mûsorát élvezhette a közönség.
Jákliné Rajcsányi RozáliaSajnos a weblapjuk már nem megy, a blogbejegyzések pedig 2008 márciusában elfogytak, egyedül a myspace oldaluk él még, illetve egy 2010-es koncertfelvételt találtam, íme:
Megosztás:

0 megjegyzés: