2016. október 30., vasárnap

The Piano Guys


Új lemezzel jelentkezett a méltán népszerű The Piano Guys formáció. Hagyományos hangszerek, és a modern technika segítségével ahol zseniálisan ötvöződik a klasszikus és a popzene, a határok eltűnnek teljesen.


Humor, könnyedség, változatosság 2 hangszerre. 


Kezdetekben csak a youtube csatornájukra töltötték fel  az elkészült dalokat, és átdolgozásokat, majd sorra jelentek meg az ezeket összegyűjtő válogatás lemezek, aki pedig szerencsésebb, akár élőben is hallhatják a srácokat, akik november végétől épp az Egyesült Államokban fognak turnézni. Budapesten 2014 november 25-én adtak koncertet. Aki ott volt... The Piano Guys - Uncharted


Megosztás:

2016. október 29., szombat

Blogolni könnyedénBevallom őszintén, nem kerestem ilyen programot, egészen véletlenül akadtam rá, de azt hiszem méltó rá, hogy pár sort írjak róla, hátha más is hasonló cipőben jár és segítségére lesz ez az igazán hasznos kis segédprogram, ami ráadásul ingyenes is.

Open Live Writer

Aki rendszeresen ír bejegyzéseket wordpress, blogspot, sharepoint, vagy egyéb blogmotorral ellátott weboldalakra, biztos elgondolkozott azon, mivel is lehetne egyszerűbbé tenni az oldalak kezelését. Nos miután elolvastam a programról pár sort, tudtam, ez csakis egyszerűbbé fogja tenni az életemet, hiszen megannyi wordpress oldal, valamint a saját blogoldalam szerkesztése innentől kezdve kényelmesen, egy programból elérhető lesz. Próbaképpen mi sem természetesebb, ezt a bejegyzést is már ezzel készítem.

Lássuk hát, mit is tapasztaltam az első használat során.

Pozitívum:
 • ingyenes
 • szerkesztés közben már majdnem végleges formában látható a bejegyzés
 • olyan szerkesztési, formázási lehetőségek  is elérhetőek, amiket a webes felületen nem találhatunk meg
 • utólagos szerkesztés is végrehajtható korábbi bejegyzéseinken
 • képek formázásánál rengeteg lehetőséghez jutunk
Negatívum:
 • nincs magyar felülete (némi angol tudás mindenképpen kell a használat során)
 • nincs magyar helyesírásellenőző
 • blogspot oldalon a képek méretezése egyszerűbb, itt egy kicsit jobban figyelni kell rá, ki ne lógjon a keretből
 • remélem valahol kikapcsolhatóak ezek a mosoly jelek…
Elsőre, minden minimálisnak tűnő hátrányával együtt használhatónak tűnik, még biztos tesztelni fogom további oldalakon.

A programot innen lehet letölteni (5,2 MB):

Megosztás:

2016. október 21., péntek

LI. - 1956-os események III.


A budapesti forradalmi események híre futótűzként terjedt Fejér megyében. Október 23-án a délutáni órákban feszült hangulat uralkodott Sztálinvárosban. Másnap, október 24-én a kora esti órákban népgyűlést hirdettek, ahol az alkalmi szónokok mind határozottabban hangoztatták, hogy szervezetten, a néphadsereg Sztálinvárosban állomásozó alakulatával, felfegyverkezve induljanak a fővárosban harcoló szabadságharcosok megsegítésére. Háttérbe szorult az MDP városi bizottsága és a városi tanács apparátusa is. Nem a párt, nem a tanácsi vezetők voltak az utca urai, hanem a nép!
Október 24-e a város történetében meghatározó napot jelent. A népgyűlésen megjelentek közfelkiáltással törölték a Sztálinváros elnevezést, s visszatértek a történelmi Dunapentele használatára. A Sztálin Vasmű elnevezést is törölték, s a forradalmi hangulatban a Dunai Vasmű elnevezést adták a kohászati kombinátnak.
Általános riadót rendeltek el a városban állomásozó 142. honi légvédelmi tüzérezrednél. Október 25-én drámai eseményekre került sor a tüzérezred laktanyájának udvarán. Három halott és több súlyos sebesült maradt a kövezeten. Október 27-én az esti órákban újabb összetűzés alakult ki a laktanyánál. A közel 20 percig tartó tűzharc újabb halottakat és sebesülteket követelt.
Október 28-án hajnalban a kiegészítő-parancsnokság épülete előtt összetűzésre került sor a forradalmárok és a parancsnokság biztosítására kirendelt honvédek között. Három halott és 9 sebesült maradt a kiegészítő-parancsnokság épülete előtti útszakaszon.


A forradalom és szabadságharc dunapentelei történetében október utolsó napjai fordulópontot jelentettek. Létrejöttek a forradalmi, a nép- és munkáshatalmi testületek, a nemzeti bizottság, a központi munkástanács, s a városban állomásozó tüzérezred is megalakította – jóllehet csak a tisztek
részvételével – a forradalmi katonai tanácsot. A feloszlott DISZ-szervezet helyébe a forradalmi ifjúsági bizottság lépett. November 2-án lapjuk – a Dunapentelei Ifjú Forradalmár – is megjelent.
Az Óvárosban, a történelmi Dunapentelén október 31-én megalakult a nemzetőrség. Parancsnoka Gucsi László, foglalkozása földműves, a néphadsereg tartalékos tisztje. Helyettesei: Nyuli István, foglalkozása ipari munkás,  Nagy Imre, foglalkozása ipari munkás, katonai szolgálatot teljesített.
További tagjai: 35 fő. Foglalkozásuk szerint: földműves 10, ipari munkás 23, tényleges katona 1, tanuló 1 (betöltötte a 14. életévét). 29-en Dunapentelén is születtek, más településen 9-en.


A dunapentelei nemzeti bizottság határozata értelmében letartóztatták Nagyéri Károly századost, a tüzérezred parancsnokát. Őt tették felelőssé az október 25-i és 27-i véres, drámai eseményekért. Ugyancsak letartóztatták Herke József főhadnagyot és az ÁVH még el nem menekült, városban tartózkodó tisztjeit is. A letartóztatásokat a nemzeti bizottság által katonai főparancsnokká kinevezett Izinger Gyula főhadnagy és a testület mellé rendelt elhárító szerv tagjai teljesítették. Október 31-én megkezdődött a tüzérlaktanyában a nemzetőrök felfegyverzése.


November első napjaiban válságos helyzetbe került a magyar forradalom- és szabadságharc ügye. A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának elnöksége az újabb fegyveres beavatkozás mellett döntött. Az intervenció előkészítése több napot vett igénybe. Moszkva kezdeti bizonytalanságát a katonai megtorlás mielőbbi megkezdése váltotta fel. Október 28-án megkezdődött ugyan a szovjet csapatok kivonása Budapestről, s a kormány tárgyalásokba bocsátkozott a szovjet fegyveres erő teljes körű kivonásáról is, de a szovjet vezetők időközben megkezdték tanácskozásaikat a csatlós államok vezetőivel a magyarországi beavatkozásról.


Dunapentelén a kritikus helyzet alig volt érzékelhető. November első napjaiban a demokratikus pártok, a szociáldemokrata- és a kisgazdapárt megalakítására is történtek kísérletek. A kisgazdák az óvárosi városrészben, a szociáldemokraták a városban és a vasműben szervezkedtek. Ismételten jelentkeztek a baloldali diktatúra erői, október 31-én zászlót bontott a Magyar Kommunista Párt dunapentelei szervezete. Fontos döntést hozott a Dunai Vasmű Központi Munkástanácsa: határozatuk értelmében november 4-én 22 órától valamennyi munkahelyen felveszik a munkát. Intézkedtek a dolgozók munkahelyre történő szállításáról is.


November 3-án 14 órakor jelentkezett első ízben a 36 méteres rövidhullámon a Dunapentelei Nemzeti Bizottság szabad rádiója.

R-40-es rádió működés közben /telefongyar.hu

Megismételtek több, a Kossuth rádióban elhangzott híradást, majd a Dunai Vasmű Munkástanácsának – fentebb idézett – határozatát olvasták fel. A délutáni híradásban már aggasztó események is elhangzottak: egy, a nemzeti bizottsághoz eljuttatott értesülést tettek közzé, mely szerint a szovjet rádióknak és szovjet katonáknak kiadott propagandairatok a magyarországi eseményeket fasiszta vérengzésnek minősítik. A rémhírek ellensúlyozására hívták fel a szabad magyar rádióállomásokat.
Feszült órákat élt át Dunapentele lakossága november 3-án a délutáni órákban. A nemzeti bizottság Cihó Pál elnökhelyettes vezetésével parlamentereket küldött Dunaföldvár térségébe, a dunai átkelőhely biztosítására vonuló szovjet katonai egység parancsnokához. A háromtagú küldöttség legfontosabb célja a szovjet alakulat katonai feladatának megismerése volt. A Cihó Pál vezette parlamenterek 18 óra tájban érkeztek vissza, s arról számoltak be a városházán ülésező nemzeti bizottság jelenlévő tagjainak, hogy a szovjet páncélos egység parancsnokságát tudatosan félretájékoztatták a magyar nép forradalmi harcáról. A szovjet tisztek és a dunapentelei parlamenterek kölcsönösen abban egyeztek meg, hogy egyik fél sem kezdeményez tűzharcot. „A szovjet páncélos egységek nem jönnek be a városba, sem fegyverrel, sem fegyvertelenül, sem támadó, sem békés szándékkal.” Elhatározták, hogy november 4-én 10 órakor a dunaföldvári laktanyában a szovjet csapatok parancsnoksága és a Dunapentelei Nemzeti Bizottság, valamint a Dunapentelei Forradalmi Katonai Tanács kompromisszumot köt a város lakóinak nyugalma, békéje érdekében.


November 4-én hajnalban drámai fordulatot vettek az események. A szovjet támadás reggelén a nemzeti bizottság Gabula János alezredest kérte fel a katonai főparancsnoki teendők ellátására. Izinger Gyula főhadnagy, katonai főparancsnok ugyanis – a bekövetkezett események hatására – idegileg teljesen kimerült, idegösszeroppanást kapott. Az új katonai főparancsnok feladata a szovjet csapatok ellen a város védelmének megszervezése volt. Gabula alezredes szemlét tartott a tüzérezred
laktanyájában és a város védelmére kirendelt ütegeknél. A főparancsnokkal tartott Boros főhadnagy és Papp százados, valamint Pados István, a nemzeti bizottság elnöke is. Az ütegeknél tett szemle során ellentét robbant ki a tisztek és a nemzeti bizottság elnöke között. Ezt követően Gabula ezredes – betegségére hivatkozva – megbízatásáról lemondott.
A személyek sorsának alakulását vizsgálva is drámai sorsfordulatokra utalhatunk. Nagyéri Károlyt, a tüzérezred korábbi parancsnokát szabadon bocsátották a vasmű pincéjéből, és a katonai parancsok helyettesévé nevezték ki. A délutáni órákban Nagyérit a nemzeti bizottság elé rendelték, s a testület
az idegileg kimerült Izinger helyébe katonai főparancsnokká a századost nevezte ki. A tüzérezred parancsnokának feladatkörét Sztanó Béla százados töltötte be.
A nemzeti bizottság, a katonai főparancsnok és a vasmű központi munkástanácsa, összehangoltan irányították a szabadságküzdelmet. Mozgósították a 18 és 60 közötti férfiakat, a megfigyelő-szolgálatra jelentkezetteket a városházán, a lövegek kezeléséhez értőket a Bartók Béla Kultúrházban vonták össze. Felhívással fordultak a motorszerelőkhöz is. Az orvosokat, az ápolónőket, a kórház dolgozóit arra szólították fel, hogy haladéktalanul jelentkezzenek munkahelyükön.
A fegyveres szolgálatra jelentkezettek száma megközelítette a 3000 főt, s a laktanyában megkezdődött a szabadságharcosok kiképzése.
Állandósult a dunapentelei rádióállomás adása. A 36 m rövidhullámon sugárzó adót egy R 40-es típusú rádióadó segítségével üzemeltették. A rádiós egység parancsnoka Kajári Gyula alhadnagy, a kezelők Garamvölgyi István és Tóth Tibor voltak. A szovjet támadás napjától „Rákóczi adó” néven
jelentkező adó helyét állandóan változtatták. Így megnehezítették az adás helyének bemérését és az adó „kilövését”, megsemmisítését. A műszaki feladatok ellátásában Küllős Imre állományon kívüli őrnagy volt a főparancsnok segítségére.
Rákóczi adó, Magyarország!
A becsületes magyar emberek nevében a világ becsületes millióihoz szólunk! Hadd kiáltsunk még egyszer!
Nektek kedves a szabadság? Ó, nekünk is kedves. Van feleségetek? Gyermeketek? Vannak nekünk is. Vannak betegeitek? Vannak nekünk is száz sebből vérző sebesültjeink, akik a szabadság szent ügyéért hullatták vérüket. De nincsen sebesültjeink számára kötszer, hogy sebeiket bekötözzük, és gyógyszerünk, hogy fájdalmaikat csillapítsuk.
És vajon mit adjunk… kenyeret kérő gyermekeink kezébe, ha elfogyott az utolsó darab kenyér is. Mindenre,  ami  kedves nektek,  kérünk benneteket, segítsetek rajtunk!
Nem gondoljátok, hogy a szabadságért meghalt szeretteink elhallgatott szíve vádolja mindazokat, akiknek alkalma lett volna segíteni, és nem segítettek? Nem gondoljátok, hogy az ENSZ-nek még mindig alkalma van arra, hogy a további vérontást és… megakadályozza?
Vagy azt akarjátok, hogy minden becsületbe és lelkiismeretbe vetett hitünk örökre kialudjon akkor, amikor az egész világ szabadságeszméjéért küzdünk?
Ez az üzenetünk ma, amikor tudomásunk szerint összeül az ENSZ-nek rendkívüli közgyűlése, hogy a magyar ügyben döntsön. Ez az üzenetünk Eisenhower elnök úrnak, mai megválasztása alkalmával. Hozzáfűzzük még azt, hogy újbóli megválasztása után elnöksége idején az elnyomottaknak, a szabadságért küzdőknek pártját fogja… áldás kíséri… minden lépését. Szabad Európa, München, figyelem! Szabad Európa, München! Válaszoljatok, hogy 10.35-kor elhangzott adásunkat vettétek-e? Válaszoljatok!


Nagyéri Károly „mint szakember és kemény katona” eredményesen szervezte az ellenállást. A védelem hatékonyabbá tétele érdekében felderítésre használta fel a városban levő motoros sportrepülőgépeket, ugyanakkor a felderítő-szolgálatot ellátó sportrepülők röplapokkal a környező
falvakat is ellenállásra szólították fel. November 5-én Nagyéri főparancsnok és Pados nemzeti bizottsági elnök aláírásával a szovjet csapatok ellen tűzparancsot adtak ki.A dunapenteleiek – katonák és szabadságharcosok – szabadságküzdelme a végkifejlethez közeledett. November 6-án a nemzeti bizottság a Rákóczi adó hullámhosszán a Nemzetközi Vöröskereszthez fordult azzal a javaslattal, hogy nyilvánítsák Dunapentelét a szervezet magyarországi központjává. Fegyvert, lőszert, gyógyszert, kötszert, élelmiszert kértek a nyugati országokból. A délutáni órákban négy szovjet harckocsi közelítette meg Dunapentelét, azonban a tüzérség tűzcsapása visszafordulásra kényszerítette a támadókat. Székesfehérvár, Adony és Dunaföldvár térségéből szovjet egységek vonultak fel Dunapentele ellen. A kecskeméti szovjet parancsnokság parlamenterei megadásra szólították fel a szabadságharcosokat. Az alábbi tartalmú felszólítást adták át a nemzeti bizottság elnökének és a katonai parancsnoknak:
 „Felszólítom Dunapentele helyőrségét, hogy a fegyvert tegye le. Fegyverletétel esetén a katonák, tiszthelyettesek, tisztek életüket, szabadságukat, politikai jogaikat megtarthatják. Ha a helyőrség a fegyvert nem teszi le, úgy a szovjet parancsnokság a várost fegyveres erővel beveszi. A harc után az összes katonák, fegyveresek és civilek hadifogolyként kezelendők.”
Dunapentele katonai parancsnoksága és a nemzeti bizottság együttesen adta meg válaszát a fegyverletételre, amelynek lényege, hogy a város lakossága nem teszi le a fegyvert.

„A munkásság megvédi a várost... a szovjet csapatok ellen is.” 


További megbeszélésekre – semleges területen – tett javaslattal zárták elutasító összegzésüket.


November 7-én hajnali 3 órakor három irányból megindult a támadás  a város ellen. A Nagyvenyim térségében elhelyezett 4. üteget a szovjetek 4 és 5 óra között 25 percig tartó tüzérségi tűz alá vették. Hasonló események zajlottak le az 1. és a 3. üteg egységei esetében is. A délelőtti órákban MIG 17-es harci repülőgépek felderítést hajtottak végre. A kora délutáni órákban 8 MIG 17-es indított támadást a város körül elhelyezett ütegek ellen, géppuska- és gépágyútüzet zúdítottak a lövegekre. Az ütegek a tüzet viszonozták.Időközben a szárazföldi támadás is kibontakozott, 14 óra 30 perckor 51 harckocsi (T 52-es és T 54-es típusúak) zárta gyűrűbe a várost. Az Ercsiben lévő szovjet tarackos üteg és az Adony térségében elhelyezett szovjet aknavető nehézüteg tüzérségi tűzzel lőtte a várost. Súlyos harcok bontakoztak ki. Közel két órás ellenállás után a védelmet a kora esti órákban felszámolták. Ezekben a vészterhes órákban a Dunapentelén lakó görögök közül azok, akik a védelemben teljesítettek szolgálatot, tüzet nyitottak a szabadságharcosokra. November 7-én (a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 39. évfordulóján) a szovjet csapatok elfoglalták Dunapentelét.


Megosztás:

Dunaújvárosiak versenyben, SZAVAZZ TE IS!


Nem, ez most nem "AZ" a szavazás, ki sem kell mozdulni a lakásból, egyszerűen csak pár kattintással segíthetünk két dunaújvárosi csapatot. Lássuk hát kiket is támogathatunk virtuális szavazatunk leadásával.

NYÁRI ILONA
és a Városvédők Újtelepért Egyesület


Nyári Ilona nem hétköznapi fodrász Dunaújvárosban. Sokkal több annál. Ezért is lett Nők Lapja Hősei pályázatának egyik jelöltje.
A helyiek szerint Nyári Ica – mert így nevezik, Ica –, Dunaújváros Újtelepének szíve, lelke, motorja. Számos lakossági kezdeményezés, akció, járőrszolgálat, szomszédünnep, ökonap, Mikulás-parti szervezése kötődik a nevéhez. 
Nyári Icáról sokan tudják, nyüzsgő, szervező, tervező típus kislánykora óta. Igazi Ikrek, akiben két ember lakik, egy rendkívül érzékeny, mély lelkülettel élő, megértő nő és egy határozott, kemény, aki ha a fejébe vesz valamit, azt tűzön-vízen át véghezviszi.
Így történ ez négy éve is, mikor a vendégei arról panaszkodtak, nagy a füst, mindenki égeti a falevelet. Akkor Nyári Ica gondolt egyet, fölkereste a céget, amelyik a város más részein összegyűjti a kerti hulladékot, és mert számára nincs lehetetlen, két hét alatt megszervezett mindent. Partner volt a cég, az önkormányzat kifizette, hát tisztult a levegő. Aztán néhány héttel később Dunaújváros– Újtelepen megszaporodtak a betörések. Ica szinte első kézből értesült mindről, hát gondolt egyet, és kis segítséggel lakossági fórumot szervezett. Az újtelepiek döntöttek: ők is szeretnének járőrszolgálatot. Az ezerszáznegyvenöt ház lakói beadták az ötszáz forintokat, a vállalkozók ennek többszörösét, és létrejött a polgárőrség.
Ez így megy négy éve. Valami mindig történik. Elkészült az első újtelepi újság, 2014 őszén. Színes, ingyenes havilap, amit önkéntesek írnak, nyomtatnak, és utcánként önkéntesek visznek házhoz. Lett zárt Facebook-csoport, ahol áramlik az információ, ahol a ma már létező szelektív szemétgyűjtésre figyelmeztetik a lakókat. Lett szomszédünnep, ismerkedés, sütés-főzés, előadások, lettek újtelepi piknikek. Lett meridián torna, szívességbank, ahol sütni tanítják a fiatalokat, felteszik a képeket a falra, megjavítják a csöpögő csapot. Egyszer Nyári Ica azzal szembesült, nehéz megszabadulni az autógumiktól, a törött műanyag kerti ágyaktól, asztaloktól, székektől, a műanyag gyerekjátékoktól, a sittől, a törött mosdó- és vécékagylóktól. És lett ökonap, minden hulladéknak külön- külön. Ilyenkor a házaktól önkéntes rakodók és sofőrök kölcsönkapott autókkal összegyűjtik és elszállítják a hulladékot. Így tesznek a kiszuperált műszaki cikkekkel is, a hűtőktől a tévéken át a számítógépekig. És még arra is jut erő, hogy figyelmeztessenek mindenkit, ne tegyék ki a hulladékot, érte mennek, elszállítják.
Nyári Ica ötleteit sokan támogatják, ezt mutatja az is, hogy tíz alapító taggal (Icán kívül Oroszné Garami Zsuzsa, Kisné Fehér Éva, Dobler Istvánné, Keve Piroska, Garancz Csilla, Garancz Viktor, Palkovics Katalin, Deák Ferenc, Abonyi Kitti, Tóth László) ma már hivatalos egyesületként működnek. Az alapítókon kívül negyven állandó önkéntes segíti a munkát. Azt mondják, mindenki ismer valakit, akinek szól, és az emberek segítenek. Most tavasszal rendbe teszik a körforgalom közepét a buszvégállomásnál, a kistemetőt, kitakarítják a kiserdőt.

A teljes bemutatkozó szöveg a noklapja.hu oldalon olvasható itt:
http://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/noklapja-hosei/2016/05/12/nok-lapja-hosei-6-gondolatok-a-fodraszszek-korul/
Ha te is úgy gondolod, hogy egy szavazattal te is támogatnád ezt a lelkes csapatot, itt megteheted: http://noklapja.nlcafe.hu/noklapja-hosei/
 1. Nyisd meg a fenti oldalt (kattints a linkre)!
 2. Szavazok Nyári Ilonára!
 3. Pipa a "Nem vagyok robot" gombra
 4. Szavazás érvényesítése!

Szavazás határideje: OKTÓBER 25!

Az esetleges nyeremény összegét az immár hagyományos Újtelepi Mikulás programjának megszervezésére fordítják!

_________________________________

NIL ÉS VIOLA POPDUÓ


Nil & Viola Popduó egy eredményes kimenetelű szavazás után tehetségkutató versenyen vehet részt, így nagyobb körben, magasabb szinten is be tudják mutatni, hogy az ötletekből soha nem fogynak ki,

Valahogy így:


Mielőtt rádöbbennénk, hogy nem is pop, nem is duó ez a formáció, lépjünk is tovább a szavazás menetére.
Erre a linkre kattintva eljutunk a pontmagazin szavazós oldalára:Oké, a szavazáshoz regisztráció, vagy megfelelő szintű belépés kell, de ez lehet akár a facebook fiókunk is, így két kattintással több lesz a folyamat, viszont egy kulturális magazinra bejelentkezni azt hiszem nem lehet olyan nagy gond. Belépés után pedig a jobb oldali hasábban látjuk a szavazásban résztvevő zenekarok neveit, itt találjuk meg ABC sorrendben az N betűnél Nil&Viola Popduó. Innen már egyértelmű lehet, rákattintunk a formáció nevére, kiválasztás, majd legalul a SZAVAZOK feliratra rábökve megerősítjük, hogy egy dunaújvárosi formációnak igenis helye van egy tehetségkutató versenyen, mutassák csak meg magukat a nagy(obb)világnak! :)

Szavazni egészen október 27-én estig lehet. 
Pontos(abb) időpont nincs megadva.

Kedves Ica és Nil:

HAJRÁ!
Megosztás:

2016. október 19., szerda

2016. október 18., kedd

Phil not dead yet


Az első Phil Collins kazettám 1989-ben, az első magnóról végigtombolt koncertélményem egy évvel később, 2007-ben a kihagyott római Genesis koncert, amit azóta is nagyon bánok... megannyi felejthetetlen zenei élmény.
2017-ben pedig

Phil Collins visszatérő turnéra indul!
"Azt hittem, hogy csendben vissza tudok vonulni. De a rajongóktól, a családomtól és a zenésztársaimtól kapott támogatásnak hála újra lángra lobbant bennem a zene és a színpad iránti szenvedély."
Phil dobolni úgy néz ki már nem fog, ettől még a koncertekre kilátogató nézők egészen biztosan felejthetetlen élményben részesülnek. A londoni, kölni, párizsi koncertekre péntektől lehet jegyet kapni. 


A tegnapi sajtótájékoztató, beszélgetésZenei kalandozásunk pedig nem lenne teljes az ősszel megjelent 3 lemezes válogatás nélkül, amivel az elmúlt évek, évtizedek slágereit hallgathatjuk meg.

A legjobbakat Phil, várunk vissza!

Megosztás:

2016. október 16., vasárnap

Nana Vortex


Maszkurával 2013-ban egy koncerten találkoztam. Véletlen volt, mégis a "tiszta gyümölcs" magával húzott, sokáig a koncert hatása alatt voltam, és azóta is szívesen hallgatom őket. Drukkoltam nekik a 2016-os eurovíziós dalfesztivál hazai válogatójában, sajnos a döntőbe sem kerültek. Ettől még....

Maszkura 2013 nyarán a dunaújvárosi Terminálban

Azóta persze sok víz lefolyt a Dunán, és a Tiszán is, őszre pedig összeállt egy új, ígéretes formáció. A szeptemberben bemutatkozó Nana Vortex a magyar népzenei és világzenei alapokon szerveződő és a különböző zenei stílusokat sajátosan fuzionáló együttes alapítója Kaszap Atilla, zenészeit többek között a Maszkura és Tücsökrajból, a zenekar énekesnőjét a Tárkány Művekből ismerheti a közönség. 
"Muzsikánk elsősorban a magyar népzenéből és a magyar világzene elmúlt harminc évéből táplálkozik, de igyekszik ezt a hagyományt – túl azon, hogy tudja, mit köszönhet neki – a járt utakat elhagyva is gazdagítani.A zene végső megformálásában kollégám, Boros Gábor volt segítségemre, aki a jazz és a klasszikus hip-hop gyökereihez visszanyúlva alakította a dalok világát.A dalszövegek a huszadik század legjelesebb irodalmi értékei előtt tisztelegnek: a repertoár egyik felében Kosztolányi Dezső és József Attila versei szólalnak meg, míg a másik fele az ezekből inspirációt merítő, saját szövegekre épül.Ez így együtt: a Nana Vortex."
Kaszap Atilla

A zenekar tagjai:
Jéger Dorottya – ének
Paár Julianna – ének
Bíró Szabolcs ’Maszkura’ – harmonika, ének
Kaszap Atilla – szaxofon, brácsa, ének
Szabó Dániel – cimbalom
Boros Gábor – nagybőgő
Földesi Attila - dob


Figyelem!
Ha esetlegesen a lista végére értünk volna, nyugodtan kezdhetjük elölről!

Ha pedig kellőképpen felkeltette volna érdeklődésünket a zenekar és szeretnénk róluk többet olvasni/látni hallani:

Megosztás:

2016. október 15., szombat

A fehér király

Fellegvár helyén...

Dragomán György A fehér király című regényéből film lett, nem is akármilyen, már ha csak az előzetest nézzük. A könyv sikerét pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy 2005-ös első megjelenése óta világszerte még 30 további nyelven jelent meg, Kínától Brazíliáig.

"A regény valahol Erdélyben játszódik, valamikor a diktatúra évei alatt, és azt meséli el, hogy milyen kalandok közepette éli túl a tizenkétéves Dzsata élete legnehezebb évét."

A The white king című britek által készített filmváltozat idén júniusban debütált az Edinburgh-i Nemzetközi Filmfesztiválon, és amíg "hazaér" a produkció, addig én igyekszem pótolni, és elolvasom könyv formájában is. Az előzetesben látható képi világ, szereplők meggyőzőek, nem is beszélve a Magyarországon, beazonosítható helyeken készült képkockákról.


A filmben egyébként olyan színészek alakítják majd Dragomán regényének alakjait, mint Jonathan Pryce (A Karib-tenger kalózai), Agyness Deyn (Ave, Cézár! ), Greta Scacchi, Fiona Shaw (Harry Potter-filmek) Clare-Hope Ashitey and Olafur Darri Olafsson.Korábban Dragomán kedvezően nyilatkozott a forgatókönyvről: "Annyira más, mint amit gondoltam, hogy tényleg izgalommal várom, mi lesz belőle. Úgy képzelik, mintha Angliában harminc évig kommunizmus lett volna, és a film cselekménye ezt követően játszódna. Nagyon érdekes felfogás, kicsit sci-fis. Nem bánom, mert nem biztos, hogy A fehér király Erdélyben játszódik, ha valaki sci-fiként akarja olvasni, olvassa úgy" – nyilatkozta az író.

Kíváncsian várjuk a hazai premier dátumát!

Megosztás:

Hazahúzó Nemes Annával


Nemes Anna hazatért, mint általában szokott, de most nem csak a családjához látogatott el, hanem kamera, operatőr segítségével körbejárta városunk nevezetességeit. Bepillantást nyerhetünk az Intercisa Múzeum helytörténeti kiállításába, virtuális sétát tehetünk a Kőtárban, de nem szeretnék felsorolni minden helyszínt, tartsatok Nemes Annával, fedezzük fel újra, és újra városunkat!

2016. 10. 13. EchoTV - Hazahúzó

Megosztás:

2016. október 5., szerda

Sorozat ajánló - Real Humans


Nem is oly távoli jövő, amikor a mindennapjaink részei lesznek a robotok, akik egészen emberi külsővel rendelkeznek, csak néha fel kell tölteni őket, és elvégeznek minden apróbb és nagyobb munkát, amivel megbízzuk őket. Hazudni sem tudnak, és tényleg, megfelelő hozzáértéssel mindenre kaphatóak lesznek. Ez a svéd dráma és sci-fi sorozat betekintést nyújt egy olyan világba, amit talán mi magunk sem várunk. Fikciós történet az öntudatukra ébredő robotokról, Hubotokba, azaz robotokba szerelmes emberekről, akik küzdenek az robotok egyenjogúságáért, vagy éppen a robotok ellenzőiről, akik aktív ellenállásba kezdenek a robotok ellen, csak az egyszerűbb konfliktusforrásokat említsem.
Nyomasztó történet, remek képi világgal, és le a kalappal a Hubotokat megformáló színészeké!


A sorozat (2012-es!) 2 évados, akit érdekel indavideó oldalán meg lehet nézni., csak rá kell keresni: Real Humans

Jó szórakozást!
Megosztás:

2016. október 3., hétfő

Tudta? XX. - Vége!


Pedig olyan szépen indult minden. Plakátok kékben, majd nemzeti trikolórba csomagolva, ITT AZ IDŐ, VÁLASSZATOK! Tényleg, már-már elhittem én is, hogy igazuk van és itt most a Haza, mi több, egész Európa van végveszélyben. Csöppnyi országunk védelmezője, szeretett vezetője, nemzeti együttmindentcsináló rendszerünk atyja olyan útra vitte országunkat, amiről nagyon nehéz lesz visszakanyarodni, és lassan nyakunkon a következő parlamenti választás is. A tűznek égnie kell(ene).
A tegnapi elképesztő SIKER persze nem maradhatott el, a nemek győztek, elmondhatjuk, mi mindenre készülünk, még arra is, ami nincs. Mindez persze senkit nem zavaró költekezéssel kísérve. De ez már tényleg aprócska mellékszál, többet költöttünk (értsd: te, én, minden magyar adófizető) mint Anglia az egész Brexit-kampányra. Megtehetjük, hiszen emlékszünk:

MŰKÖDNEK!

Minden működik, csak az nem, ami kellene. Nem szavazhatunk se olimpiáról, se Paksról, hiszen ezeket a megválasztott képviselőink JOBBAN tudják. De csődközeli helyzetben az oktatás, az egészségügy. Úgy minden Apropó, meg ne zavarjatok, mert úgy járok, mint Kósa Lajos...


Mindent megtettek, hülyére vették az országot, pedig olyan sokan próbálták megmagyarázni, a véghajrában pedig aki tehette, beszállt a nagy nemzeti buliba, Nagy Feró, Ákos, ufós és nem ufós szakértőink, illetve az épp ügyeletes választott, vagy éppen csak felhatalmazott képviselők. A központilag kiadott határozatról, amit minden önkormányzatnak el kellett fogadni, inkább ne is beszéljünk.

Szomorú közjáték, 2016 őszén, Magyarországon.

Hiba? Az nincs, Felelősök, bűnbakok természetesen mindig akadnak, akikre rá lehet fogni ezt az egészet, így nem maradhat el a szokásos lózungok. Soros, Gyurcsány, Brüsszel, a migránsok, na meg természetesen a Kutyapárt (ki ne maradjon!), mert az nem lehet, hogy fejétől bűzlik ez a halszagú rendszer.
Tükörbe nézünk
De önmagunkba soha
Mindig más a hibás
Mindig más ostoba
És féljük az éjszakát
 Ákos

Apropó, el ne feledkezzünk a gazdag letelepedőkről, akik pénzért mindent kapnak, illetve ha már így magunk között vagyunk, megosztanék további kérdéseket, melyekre azt hiszem hiába várjuk a válaszokat.

László Zoltán facebook bejegyzése:
Szeretném megkérdezni mikor hallottatok utoljára:
-A Questor botrányba eltünt 200 milliárd forintról
-A Nemzeti Bankból átalakult 260 milliárd forintról
-A Roma Önkormányzatnál eltünt 2 milliárdról
-Az eltűnt Eu támogatási milliárdokról
-Arról a 80 milliárdról amit a letelepedési(migrááns)kötvényen kerestek rogánék
-Arról hogy Magyarország ellen az Eu csalás elleni hivatala 16 esetben vizsgálódik
-Arról hogy kizárólag közpénzből az elmúlt 6 évben 20 fidesz közeli vállakozó lett az ország leggazdagabbja
-Arról hogy orbán családja ma Magyarországon a 22.leggazdagabb család (ez mészárosnál lévő vagyon felett)
Na erről szól a népszavazás,hogy erről ne is halljál!


Megosztás:

2016. október 2., vasárnap

2 éve Castellum.do


Épp 2 éve, 2014 októberében startolt a castellum.do hírportál, sokak kedvence. Hogy egészen pontos legyek, október 2-án. 


"Egy a tábor, sok a zászló"

".. és közben felépül egy új közösségi felület a régi tagokkal, együtt, ahogy megszoktuk, akik innentől megcsinálják azt, amit eddig is tettek, de saját maguk által teremtett formában, remélhetőleg még jó sokáig."

2 éve még csak remélhettük, hogy így lesz, és talán nem tévedtünk nagyot. A Castellum stábja rendkívül jól kihasználja a közösségi háló előnyeit, nem fél megírni a kínos ügyeket, még ha ez éppen nem is tetszik mindenkinek, illetve a lokálpatrióta merítésű hírekről se feledkezzünk meg. Az oldal szerkesztőinek köszönhetően egy egészen más szemszögből, egészen más környezetben találkozhatunk helyi vonatkozású hírekkel. Hiánypótló, egyedi, még ha esetleg provokatív is néha 1-1 írás. Egy biztos, a castellum.do nem az állami propaganda szócsöve, és ez remélhetőleg így is marad még nagyon sokáig....
A város szerintem leglátogatottabb internetes oldala a nehézségek ellenére köszöni, mint látható, működik, bár a közösségi támogatás mindig jól jön, erre minden esetben felhívják a figyelmet, általában minden bejegyzés alatt olvasható, tehát aki úgy érzi tud, vagy szeretne, ne fogja vissza magát! 

MEGÉRDEMLIK!Kedves Zsolt és Dávid! 
További eredményes(ebb) éveket, évtizedeket, csak így tovább! 
Megosztás:

2016. október 1., szombat

Tudta? XIX. - Ahol félelem van, ott nincs szabadság


A tévé kékes bársonyával kibélelt világ

Forrai Tamás, a magyarországi jezsuiták tartományfőnöke

Mit gondolnak a menekültkérdésről és a népszavazásról a jezsuiták? Mit jelent kereszténynek lenni most? Milyen ember Ferenc pápa? Mik a menekültválság okai? Milyen a magyar állam és az egyház viszonya? Forrai Tamással, a magyarországi jezsuiták tartományfőnökével beszélgettünk.

A jezsuita rend a menekültválság kezdete óta többször is hallatta hangját a hazai nyilvánosságban. Milyen alapvető problémáik vannak a népszavazási kérdéssel?

A jezsuiták szeretnék jobban, mélyebben megérteni a kialakult helyzetet és annak okait. Veszélyesnek érezzük azt, hogy egy nagyon összetett kérdést leegyszerűsítünk. A leegyszerűsítés megnehezíti a menekültválságról szóló gondolkodást, az értelmes párbeszéd lefolytatását. Maga a referendumi szöveg jogi értelmezése is vitatott, és a népszavazásnak lehetnek nem szándékolt következményei is.

Mire gondol?

Aggaszt minket a félelem növekedése. Magyarországon mintha a valós, de felnagyított félelmeken alapuló értelmezés kapott volna igazán teret. De mi marad az emberekben, ha az őszi eső lemossa a plakátokat? Az érzelmi túlfűtöttség hol fog később plusz nehézséget okozni? Ahol félelem van, ott nincs szabadság. A félelem növekedése negatív hatással lehet a társadalmi békére és bizalomra. Komolyan befolyásolhatja például a magyar–cigány együttélést, a Nyugaton munkát vállaló magyarok helyzetét, a magyarság egészének nemzetközi megítélését is.

Lényegében azt mondja, hogy a migránsellenes kampánynak súlyos következményei lehetnek. Uniós szinten milyen veszélyeket hordoz ez a népszavazás?

Jogi munkacsoportunk szerint problémás, hogy ennyire eltérnek a szakmai vélemények magáról a népszavazás jogi értelméről. Úgy véljük, a kérdés jogtechnikailag nyitott kapukat dönget. Aggasztónak találjuk, hogy a népszavazás hosszabb távon akár az EU-ból való kilépés kérdését is felvetheti. Erről azonban ma nincs párbeszéd, nem tudjuk, milyen lenne az életünk az EU-n kívül. Mi Magyarországot az Európai Unióban képzeljük el. A Brexit után szerintünk nem érdemes a tűzzel játszani.

Létezik-e vallásháború keresztények és muzulmánok között, vagy valamiféle civilizációk összecsapása?

Azt hiszem, hogy igaza van Ferenc pápának, amikor azt mondta, ez nem vallásháború. Az iszlámot sem hajlandó azonosítani a terroristákkal, illetve tagadja, hogy az Iszlám Állam a valódi iszlámot képviseli. A menekültválság szerintünk sem egy keresztény-muszlim ellentét, hanem legalább annyira az iszlámnak és a modernitásnak robbanásszerű találkozása. A feszültségeket felerősíti, hogy az iszlám egyháztörténetileg egy olyan állapotban van most, mint a kereszténység volt több száz éve. Az iszlám még nem folytatott le a tisztázó beszélgetéseket, nincsenek eszközei arra, hogy a modernitással való találkozását, a kulturális sokkot teológiailag kezelni tudja. De ez nem jelenti azt, hogy ez a civilizációk összecsapása lenne. Hozzáteszem: optimistán látom Magyarországot, ez valamilyen szinten még mindig a béke szigete, hiszen sok más hellyel ellentétben nem történt atrocitás, erőszak az ide érkezettekkel szemben! A félelem, a bezárkózás, a mások iránti gyűlölet ugyanakkor veszélyesen erősödik a magyar társadalomban, ami nyilván nem lehet egyetlen kormányzat célja sem.

Egy hírhedt, jobboldali publicista szerint, Ferenc pápa “vagy egy demens vénember vagy egy gazember”. Hogyan éli meg a rend a pápa személyét ért igaztalan támadásokat?

Fájdalmasan. Ferenc pápa egyszerű, közérthető lelkipásztori nyelvezettel beszél. Felmerül a kérdés, hogy akkor miért akarják félreérteni. A támadásoknak sok személyes oka is lehet. Talán az is közrejátszik, hogy egyeseknek nehéz elfogadni azt, hogy a pápa nem politikai ideológiát művel, és hogy őt nem lehet beskatulyázni, még a menekültkérdésben sem. Hozzáteszem: az, akit megbotránkoztat az, hogy a pápa menekültek lábát megmossa, olvassa el az Evangéliumot.

A pápával egyet kell-e értenie a katolikus hívőnek?

Nem kell mindenben. Ebben a kérdésben is teljesen világos az egyház tanítása, amikor megkülönböztetjük a hitbeli és a nem hitbeli kérdéseket. Nem hitbeli kérdésekben a zsinat tanítását követi a pápa, így nem akarja megmondani, ki hogyan szavazzon, és nem szól bele abba, hogy Európa hány menekültet fogadjon be. Ugyanakkor nem lehet elmenni amellett, ha megszólal. Véleménye nagyon fontos a hívőknek, mert evangéliumi alapon álló, prófétai iránymutatást ad.

A Jezsuita Menekültszolgálat tavaly júliusban kezdte meg működését. Fő feladatuk a menekültek segítése. Mik az eddigi tapasztalataik?

Ma sokkal komplexebbnek látjuk a helyzetet, de több is mind a tapasztalat, mind a segítő partner. Egy év alatt formálódott ki, hogy merre is menjünk. Ma két nagy területet látunk. Az egyik a direkt szociális segítségnyújtás az állam által befogadott családoknak. A másik a nevelésen keresztüli integráció. Úgy gondoljuk, hogy ha a menekültek gyermekei magyarul tanulnak, magyar iskolába járnak, magyar barátaik lesznek, akkor a szüleik is jobban be fognak illeszkedni. Én magam egy budapesti és egy győri családot is ismerek, akik befogadtak a házukba menekülteket. És nálunk, a pesti jezsuita rendházunkban is lakik egy iraki kurd muzulmán család, négy gyerekkel, amíg nem tudnak elindulni saját lakás felé. A probléma az, hogy a magyar szociális ellátórendszer sajnos nagyon gyenge. Akik megkapják a magyarországi menekült státuszt, azok az utcára kerülnek, ugyanúgy, mint a magyar hajléktalanok, akiket szintén segítünk. Ezért van szükség segítségre, ez következik a keresztény hitünkből.

forrás, és a teljes interjú: 24.hu

Megosztás:

L. Rezesbanda? Hangversenyzenekar!


Dunaújvárosi Hírlap 1978. 12. 19.

Fúvószenekarunkról

Rezesbanda?
Hangversenyzenekar! 

"Rezesbanda", legyintenek sokan, ha fúvószenekarról van szó, mert ez sokak számára nem jelent egyebet, mint katonazenét, magyarán: marsot, menetindulót, méghozzá a német-osztrák fajtából.
A németek, s különösképpen a csehek - akikről a rossznyelvek azt mondják, hogy hónuk alatt trombitával születnek - sok évszázados hagyománnyal bírnak a fúvószenében, s csakugyan tőlük jutott el hozzánk, az iparosodás évtizedeiben a "rezesbanda", - a trombita, a kürt, a harsona, a tuba, a kontrabassz-tuba, ismertebb nevén a helikon - de velük együtt a fafúvók is, s közülük a klarinét és a fuvola ma is nélkülözhetetlen hangszere a fúvószenekaroknak. A múlt század közepétől kezdve egyre-másra jöttek létre nálunk is a bányászzenekarok, mert nyugati szomszédainktól megtanulva ezt a veszedelmes és nehéz ipart, megtanultuk az iparosok zenélésének módját is, a fúvós-zenélést, mi, akik a fúvóshangszerek közül csak a dudát, és a később tárogatónak nevezett, oboa-szerű hangszert, a töröksípot ismertük.

Több, mint húsz éve, 1957-től vezeti a mi városunk fúvószenekarát - a vasmű vállalati tűzoltóinak zenekarát - Tóth Ottó, az Állami Operaháznak ma már nyugalmazott első harsonása, a dunaújvárosi zeneiskola tanára, A zenekar sokkal régebben, még az ötvenes évek elején született, s volt már néhány gazdája, de hogy az elmúlt két évtized alatt eljutott odáig, ameddig eljutott, - a Siklóson kétévenként megrendezett amatőr-erőpróbákon már negyedízben megvédett aranylantfokozatig - az mind a fenntartónak, mind a zenekar tagjainak, mind a dirigensnek köszönhető. Az együttes tagjai, néhány lelkes zeneiskolai tanáron, Horváth Bélán, Abonyi Katalinon, Kovács Attilán kívül hárman az alapító tagok közül, Varga Pista bácsi, Takács Antal, Bihari István és zeneiskolát végzett amatőr zenészek, az úttörők fúvószenekarának felcseperedett tagjai - az élet legkülönfélébb területein dolgozó emberek. Maga a zenekar úgynevezett félfüggetlenített zenekar, ami azt jelenti, hogy a próbákért és fellépésekért az elmulasztott munkaidő pótlásaként bizonyos anyagi juttatásban részesülnek, ám mindezek ellenére amatőrzenekar ez - a Rádió például a próbafelvételre hívott zenekarok közül csak ezt a zenekart ismerte el valóban amatőrnek - a néhány száz magyar fúvószenekar között, beleértve ebbe a legjobbnak tartott, de voltaképpen hivatásos Ganz-Mávag zenekart is.

- A rádió először 1976-ban hívott próbafelvételre - mondja a zenekar vezetője -, azóta évente három felvételt csináltak velünk, ezidén kerül sor a harmadik rádióadásunkra. Hagyományos fúvószenekari művek mellett igyekszünk minél több huszadik századi fúvószenekari művet előadni, tehát nemcsak fúvósátiratokat, hanem fúvószenekarra írt koncertműveket is. Játszunk Muszorgszkijt, Hacsaturjánt, Farkas Ferencet, Balázs Árpádot. A budai várban évente egy alkalommal térzenét szoktunk adni, s ugyancsak évente egyszer szerepelünk a hatos stúdió nyilvános adásán, többnyire zsúfolt néző-, illetve "hallgatótér" előtt. Január 11-én lesz újra fellépésünk a hatosban a Balázs Árpád: Musica piccola, Zelcer: Azerbajdzsáni tánc, Kraul Antal: Magyar díszmenet-induló című művekkel.
- Van-e valami kapcsolata a zenekarnak más együttesekkel?
- Igen jó baráti kapcsolatot tartunk fenn a csehszlovák Frydek Mistek-i lemezüzem kohász-zenekarával; jártunk náluk, és ők is meglátogattak minket.
- Mi az alapja annak a hírnek, hogy a vasmű tűzoltózenekarának zenéjéről lemezfelvétel készül?
- Egy negyven perces műsort, magyarán: egy nagylemeznyi zenét rögzít lemezen a Qualiton előreláthatólag a jövő év tavaszán. A lemezt a vasmű készítteti elsősorban üzemi propaganda céljából, de a hanglemezgyártó vállalat a lemezek egy részét bolti forgalomba is hozza. Ezen a lemezen is elsősorban a fúvós hangversenyzenét akarjuk propagálni, eloszlatandó azt a tévhitet, hogy a fúvószene kizárólag vagy elsősorban az indulózenét jelenti.


S akik hallották fúvószenekarunk rádióbeli felvételeit, vagy dunaújvárosi térzenéit, azok bizonyára egyetértenek a zenekar dirigensével.

(k)
Megosztás:

Tudta? XVIII. - "Lásd meg az embert"

A tévé kékes bársonyával kibélelt világ

"Lásd meg az embert", "egy emberséges Magyarországért" mottóval tartottak civilek demonstrációt a fővárosi Kossuth téren péntek este. A rendezvény felszólalói a béke, a segítségnyújtás, a szolidaritás fontosságát hangsúlyozták, és elítélték az elesettek, köztük a menekülők kirekesztését.

Az eseményt az ATV közvetítette, ezt utólag is vissza lehet nézni.

Megosztás: