2015. november 28., szombat

Élet-mentés


Elsősorban köszönet, hogy otthoni kényelemben nézhettem meg Szabó Nil filmjét, ígértem neki, amint lehet megnézem, igaz mindez még júniusban történt. Most viszont elérkezett a nagy nap, elő a youtube link, katt a play gombra....

Élet-mentés

"biztos valami gagyi magyar művészfilm"

Én mindig is tudtam, hogy minden a nőkről szól! Kezd összeállni a kép... "Nil nem pinairigy!?"
Több netes kapcsolat után teljesen azonosulni tudtam a kezdőjelenettel. Úristen, ilyen béna voltam én is? És igen, néha nekem is jól jött volna egy "időkapu", vagy egy segítő, akivel vissza tudtam volna ugrani az időben, vagy egy mentés, amit bármikor vissza tudok tölteni. De vissza a filmre..

Tsak műhely

"hadd piruljon az a hús"

Fiatalok, akik koruknak megfelelően próbálnak csajozni, ki több, ki kevesebb sikerrel. De vajon mi a célravezetőbb? Legyünk rámenősebbek, vagy legyünk félénkebbek? Meddig agyaljunk rajta? A film ezekre keresi - és találja/tálalja a saját válaszát.Természetesen filmen kívül mindenki keresse a saját válaszát, bár én már lehet kiöregedtem ebből a témából...
A film nézhető, érdekes, a szereplők nem görcsölnek, jó karakterek, egyetlen hiányomként említeném, hogy nekem kicsit "üres", hiányoznak a háttérhangok, néha az aláfestő zene, és ha már hazai termékről van szó, igazán lehetett volna benne több HAZAI (értsd: dunaújvárosi) zenekar, remélem a következő alkotásban nagyobb merítés lesz ilyen téren, figyelni fogom, és mindenképpen megnézem!

Megosztás:

2015. november 27., péntek

Digitalizálás


Régóta terveztem, de már nem várok tovább. Felmarkoltam egy zacskó VHS kazettát, beüzemeltem a digitalizáló usb stickemet és...  elindult a felvétel. Első fecske, de még lesz természetesen folytatása!

Széchenyi István Gimnázium - 1994. 09. 16. GólyaavatóAkit érdekel a folytatás, a gimnázium archívumának facebook oldalán követheti a feltöltéseket:


https://www.facebook.com/szigdujvilyenekvoltunk/
Megosztás:

2015. november 26., csütörtök

(M)ennyiért VicceskedTEK?


Van amikor nem jön össze. Elhisszük. Van amikor mellényúlnak, ezt is elfogadjuk, és van amikor mindezek egy vígjáték elemei, akkor pedig kifejezetten kötelező elemek. A 2010-ben felállított, és évente több milliárd közpénzt felemésztő Terrorelhárítási Központ (TEK) pedig szemünk előtt gyártja a kínosabbnál kínosabb akciókat. Az, hogy mindez a mi pénzünk, az egy dolog, mi szavaztuk meg, két hét alatt majdnem rend lett ugye, és most, amikor tényleg fontos lenne... bohóckodnak. No persze amióta áll Orbán vasfüggönye, akár még rá is érhetnének a srácok....  de legalább mindezt csendben tennék. Mára világszintű vicc tárgyát képezi a magyar "elit" alakulat.


BEST of TEK:69 hónap, számolatlan milliárdok, 15 felsorolt bénázás. 4,6 havonta egy vicces jelenet. Nevethetnénk, de inkább tragikomikus a helyzet, és ez kihatással van a mindennapjainkra is, rendőreink a határon, katonáink az utcán. Tényleg minden rendben lenne? Nem ülünk ott fent egy másik moziteremben?
Megosztás:

2015. november 25., szerda

Felhasználói profil szolgáltatás nem tudott bejelentkezni

kép: szamitogepjavitas.com

Ugye mennyire idegesítő? Egy félresikerült frissítés, egy nem megfelelően leállított gép, vagy egy áramszünet is okozhatja ezt a hibát, valljuk be, Murphy közbenjárásával természetesen a lehető legrosszabb pillanatokban jön elő. A kétségbeesés jogos, de kövesse rögtön a megnyugvás, minden megmarad, semmi sem veszett el, pár kattintás, és újra miénk a megszokott asztal és háttér. Mit is kell csinálni?

hivatalos microsoft leírás

Rövidebb - de működő - leírás:


Szükséges 1 dd rendszergazdai jogkörökkel rendelkező felhasználó, ez lehet akár a beépített Rendszergazda (ha nincs épp letiltva), illetve minimum csökkentett üzemmódban kell a gépnek elindulnia, akár a hibás felhasználónévvel is....

 1. Nyissuk meg a Start menüt, majd írjuk be a keresés mezőbe hogy regedit, ezt követően nyomjuk meg az enter gombot.
 2. Ezt követően a megnyíló Beállításszerkesztőben keresse meg a következő  beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. Itt feltételezhetően két hasonló nevű mappa fog szerepelni:
  S-1-5-21…1000 és S-1-5-21…1000.bak
  Cseréljük fel őket, a .bak mappáról töröljük a kiterjesztést, és a .bak nélküli mappához meg adjuk hozzá a .bak kiterjesztést


 4. Kattintsunk duplán a .bak kiterjesztés nélküli mappára, és a RefCount értékét módosítsuk 0 -ra.
 5. Kattintsunk duplán a .bak kiterjesztés nélküli mappára, és a State elem értékét módosítsuk 0 -ra.
 6. Zárjuk be a Beállításszerkesztőt.
 7. Indítsuk újra a számítógép és próbáljunk meg bejelentkezni a windows profilunkba.
Ha mindent jól csináltunk, megnyugodhatunk, és dolgozhatunk tovább.

JÓ MUNKÁT!
Megosztás:

Szemelvények Dunaújváros történetéből XXXIX. - Dunaújváros


A személyi kultusz maradványainak fölszámolása során új városnév került Magyarország térképére. Sztálinváros helyett Dunaújváros. A hőskor kortársai azonban politikai hátsó gondolat nélkül, még sokáig sztálinvárosinak nevezik magukat.

A város átkeresztelésének időszerűségét Juhász János, a városi pártbizottság első titkára indokolta, majd a többi között a következőket mondotta:
"Több irányból beérkezett javaslatok között az alábbi nevek szerepelnek: Dunavasvár, Dunaújváros, Acélváros, Kohászváros. Javaslom a két végrehajtó bizottságnak, hogy a Dunaújváros elnevezést fogadják el."
És tovább a jegyzőkönyv:
"Tapolczai Jenő tanácselnök előterjesztést tett arra, hogy a Sztálin út nevét Fő útra változtassa meg az együttes ülés.
Szabó Sándor javasolta, hogy az utca neve Marx Károly út legyen.
Tapolczai Jenő javaslatát módosította olymódon, hogy az út Vasmű út legyen. Az együttes ülés két szavazat ellenében Sztálinváros nevét Dunaújvárosra, a Sztálin út nevét Vasmű útra változtatta."

1961. november 24.
Tapolczai Jenő tanácselnök tájékoztatja a tanácstagokat:
"A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1961. november 24-én kelt és 17/1961. számú határozatával arról értesített bennünket, hogy előterjesztésünket elfogadva, kérésünknek megfelelően, városunk nevét DUNAÚJVÁROSRA változtatta.
A városnév megváltoztatása során a vitában több más név is felmerült. Ilyen pl.: Dunavasvár, Vasvárad, Acélváros, stb. Ügy érezzük azonban, hogy a mi viszonyaink között városunk neve - ami első hallásra egyeseknek még szokatlan - "Dunaújváros" méltó módon kifejezője lesz annak, ami itt, a Duna mentén, a szocializmus építésének e nagyszerű időszakában épült és épül..."

Évfordulók/események - jakd.hu

1961. november 25-én jelent meg a Magyar Közlöny 87. száma, amelyben  olvasható volt a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 17/1961. számú határozata városunk nevének megváltoztatásáról.A város végleges elnevezése
A várost építő lakosságot - amint erről már említést tettem - többször érte megpróbáltatás. Működésem alatt a legnehezebb éveket 1953-1956 között éltük át, de erről már szóltam. Aztán lassan elcsitultak a zajok, a lakosság körében is megszűnt a létbizonytalanság, mert megegyezés született, hogy igenis szükség van a Dunai Vasműre.
Sok problémát okozott a város többszöri névváltozása is. Az építkezés kezdetén Dunapentele volt, amit 1951-ben Sztálinvárosnak, a Dunai Vasműt Sztálin Vasműnek nevezték el. 1956 októberében az ellenforradalmárok visszaváltoztatták a város és a Vasmű elnevezését Dunapentelére, illetve Dunai Vasműre. Az ellenforradalom leverése után, 1957 áprilisában, a város nevét újra Sztálinvárosra változtattuk.


Az SZKP XXII. kongresszusa után - amikor Sztálingrádot Volgográdnak nevezték el -, sor került a városi pártbizottság és a tanács együttes ülésére, amelyen javaslatot tettünk arra, hogy városunkat Dunaújvárosnak nevezzék. Az Elnöki Tanács javaslatunkat elfogadta, és 1961. november 26-tól hazánk első szocialista városa a Dunaújváros nevet viseli. A név méltó kifejezője mindannak, ami itt, a Duna partján népünk erejéből és a Szovjetunió támogatásával történt. Ezt méltatta a "Város a Duna partján" című cikkében a Dunaújvárosi Hírlap 1961. november 28-i száma is. Így végérvényesen nyugvópontra jutott ez a sokat vitatott téma is.
Város a Duna partján

Ezekben a napokban valamennyien először írjuk le városunk új nevét: Dunaújváros. S e szó kimondása, leírása gondolatokat ébreszt valamennyiünkben, akiknek szívhez az évek során hozzánőtt ez a város. De hogy nőtt hozzá? Úgy, mint hazánk első szocialista városa, mint népünk nagyszerű alkotó erejének fényes bizonyítéka, mint a munkásnemzetköziség vasba és betonba öntött szimbóluma. Ez volt és ez marad a tartalma a mi városunknak, ezért vagyunk büszkék, hogy e város lakói lehetünk.


Igen, ez volt a tartalma a városnak, amiből semmit nem vett és semmit nem vesz el az a tény, ha neve megváltozik. A régi név formai kifejezője volt egy korszaknak, amiben a város alapkövét lehelyezték, s amelyben milliók és milliók munkájának eredményét egyetlen ember nevével fémjelezték. A munkásmozgalom azóta gyökeresen szakított a személyi kultusszal, sikeresen felszámolta maradványait is, s harcol azért, hogy a személyi kultusz visszatérése elé áthághatatlan akadályokat állítson. Így került sor a város nevének megváltoztatására is, amelyet a Népköztársaság Elnöki Tanácsa jóváhagyott.


Mit is jelent mai körülményeink között a városnév megváltoztatása? Jelent ez tartalmi változást? Nyugodtan kijelenthetjük, tartalmi változásról szó sincs. Dunaújváros a szocialista nehézipar fellegvára marad, változatlanul népünk nagyszerű alkotó erejét, a szovjet és magyar nép örök, megbonthatatlan barátságát hirdeti. Más ez a névváltozás, mint az 1956-os, amire valamennyien jól emlékezünk. Vajon akkor, az ellenforradalmat közvetlen megelőző időszakban is a város hevéről volt szó? Nem. Emlékezünk jól, hogy akkor a nép ellenségei s a velük szövetkezett revizionista erők a város létét vitatták, úgy tették fel a kérdést, hogy szükség van-e egyáltalán erre a városra. Nekik nem a név ellen, hanem a szocialista iparosítás, a Dunai Vasmű ellen volt kifogásuk s harcoltak volna ellene akkor is, ha ez a város nem Sztálin nevét viseli.
S erről nem szabad megfeledkezni.
S nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy magát a névváltoztatást is milyen körülmények között bonyolították le. Az ellenforradalmi csőcselék, Sztálin nevével együtt szétzúzta a vörös csillagokat is. S ma már nem kell megmagyarázni, hogy ez a csőcselék nem a személyi kultusszal akart szakítani, hanem a népi demokratikus rendszer alapjait támadta meg, a szocializmus ellen folytatott irtóhadjáratot, ezrek és ezrek becsületes munkájára, életművére emelt kezet, közben váltig azt hangoztatta, - különösen az ellenforradalom első napjaiban -, hogy a hibák ellen harcol. Aki nálunk a hibák ellen harcolni akar, az ezernyi módot talál erre, de semmiképpen sem úgy, hogy a szocializmus pilléreit - a pártot, a helyi államhatalmi szerveket, a szocialista ipar eredményeit - akarja lerombolni. Egyesek, kik az ellenforradalom leverése után partunk és kormányunk humánus politikája következtében itt maradtak a városban, most talán fellélegeznek, hogy lám csak „bennünket igazol az jdő”. Az ilyen elemeket az indokolatlan önámításból ki kell józanítani. Az idő azokat igazolta, akik alkotó munkájukkal járultak hozzá a város felvirágzásához, akik sárban ás fagyban embertelenül nehéz körülmények között is felépítették ezt a várost, mert bíztak a párt igazában, bíztak népünk kifogyhatatlan erőiben, s bíztak a szocialista rendszer népeinek széttéphetetlen, testvéri segítségében. Az idő őket igazolta. Mert népünk milliói ma büszkén tekintenek erre a Duna-parti városra, ahol a szocialista rendszer ereje, s a dolgozó milliók áldozatkészsége virágzó várost teremtett a hajdani szántóföldek helyén. Az idő őket igazolta, akik bíztak abban, hogy a Szovjetunió nem zárkózik el az önzetlen segítségtől, hogy nőjjön, virágozzon, fejlődjön ez a város, és ontsa népünknek a szocializmus kifogyhatatlan gazdagságát. Az idő őket igazolta, akik tudták, hogy a pártnak lesz ereje felszámolni a hibákat, gyökeresen szakítani minden olyan hatással, amely idegen a szocializmus építőinek érdekeitől.


A szocializmus ellenségei, nyilván, nem mondanak le arról, hogy tanácsokat adjanak nekünk. A sztálini személyi kultusz maradványainak felszámolásából valamiféle politikai pikantériát igyekeznek koholni, eltéríteni a dolgozók figyelmét az előttünk álló feladatokról, jövőnk nagyszerű távlatairól. Még attól sem riadnak vissza, hogy - bár annak idején ádáz ellenségei voltak a "Sztálin nevével épülő" szocialista világnak, - most Sztálin védelmezőinek mezében lépjenek fel. Ezzel igyekeznek megtéveszteni azokat a becsületes dolgozókat, akiknek a mozgalomba való bekapcsolódása egybeesik a sztálini személyi kultusz időszakával, akik ebben a korszakban váltak a szocializmus tudatos építőivé. Mi ezzel a céljuk? Nyilván az, hogy megakadályozzák egy hiba kijavítását és felszámolását, egy olyan hibáét, melyből éppen ők, mint a szocialista rendszer ádáz ellenségei bizony élég sokat profitáltak, ők már csak tudják, hogy ha gyökeresen szakítunk a hibákkal, ha felszámoljuk azokat, s ha visszatérésük elé áthághatatlan akadályokat gördítünk, ezzel elsősorban rájuk mérünk döntő csapást, ezzel nem szegényebb, hanem gazdagabb lesz pártszervezeteink, állami és társadalmi szerveink, élete, mert érvényesülnek azok a lenini normák, amiket éppen a személyi kultusz virágzása sorvasztott el. Ők jól tudják, hogy a hibákkal való gyökeres szakítás tartalékaink feltárásához, a dolgozók alkotó kedvének növeléséhez, újabb sikerekhez - tehát végső soron a szocializmus erőinek hallatlan arányú megnövekedéséhez vezet. S érthető, hogy ezzel nem járunk kedvükben.


A város becsületén továbbra is féltő gonddal őrködünk valamennyien, akik számára ez a város nem csak szimbólum, hanem munkahely is, otthon is. Szívesen tekintünk előre, mert mi itt, ebben a városban, ahová őrhelyünket kijelölte az élet, igaz szívvel és mélységes felelősségérzettel fogjuk egyengetni népünknek a kommunizmusba vezető útját. Ezt az elhatározásunkat soha semmi meg nem változtatja. Ezzel köszöntünk téged, Dunaújváros, népek büszkesége, népünk büszkesége, amikor először leírjuk új neved.


Mérei Sándor:

ÉPÍTŐK ÚTI FÁK 

Ősz van megint... és köd szitál,
Építők úti fák.
Az idő percig meg nem áll,
év évre jön és tovaszáll,
akár az ifjúság.
Régóta élek köztetek,
Bizony már nagyra nőttetek,
Építők úti fák.
Ó mennyi mindent láttatok,
Építők úti fák.

Bár tízéves sem múltatok,
gazdag tanú a múltatok,
fényes csodás világ:
sok harcos év és sok öröm,
ezt nektek is megköszönöm, Építők úti fák.

Fejlődjetek szépen tovább,
Építők úti fák.
Tavasz lesz újra, s minden ág
kibontja fényes zászlaját, akár az ifjúság.
És én is mint egy kisdiák,
felnézek rátok - ifjú fák:
Építők úti fák.

(1960.)


A Dunaújvárosi Anyakönyvi Hivatalnál 1961. november 26-tól jegyezték be az újszülötteket dunaújvárosinak.


Megosztás:

2015. november 24., kedd

Szemelvények Dunaújváros történetéből XXXVIII. - Indul egy turbinaAz erőmű dolgozói végrehajtják az energiatermelés fokozására vonatkozó párthatározatot

A Központi Vezetőség határozata után a Sztálinvárosi Erőmű vezetői is összeültek, hogy megbeszéljék a további feladatokat. Az erőmű még fiatal üzem, alig egy hónapos. Jelenleg működű gépegységével 15.000 kilowatt energiát ad az országos hálózatnak. A villamos energiatermelés fokozására vonatkozó határozat feladatul tűzi, hogy meg kell teremteni az erőművek biztonságos üzemeltetésének feltételeit meg kell valósítani az erőművek rendszeres, tervszerű, kiváló minőségű karbantartását, javítását, tartalékalkatrészekkel, korszerű műszerekkel való ellátását.

 

A Sztálinvárosi Erőmű nem régen működik még s ezalatt az idő alatt, az egy hónapos próbaüzem óta jelentősebb fennakadása még nem volt. Mégis, az üzem biztonságos működését, berendezéseinek karbantartását veszélyezteti az, hogy számos budapesti gyár, mint a Láng, a Klement Gottwald és az RM, eddig még nem szállította le a megrendelt alkatrészeket. Ezért felelős az Erőmű Beruházási Vállalat is, amely a beruházások bizonyos mértékű csökkentését úgy próbálta meg áthidalni. hogy késlekedett a tartalék alkatrészek időbeni megrendelésével. Igaz, hogy azóta ezt a hibát pótolták, a budapesti gyárak azonban ennek ellenére sem szállítanak még.
Az erőmű vezetősége a biztonságos üzemeltetés megvalósítása céljából szakmai tanfolyamokat indított. Ez annál is inkább szükséges, minthogv e hét elején újabb, 5000 kilowattos gépegység indul meg. Ennek energiatermelése is hozzájárul a párthatározat végrehajtásához amely szerint: "meg kell szüntetni mielőbb az áramkorlátozásokat". Az új gépegység termelése nagyjában elegendő Sztálinváros fogyasztásának fedezéséhez, vagy 50.000 lakás világításához, egyórányi termelésével pedig 250 tonna acél előállításához.


A nagyolvasztó működéséhez szükséges levegőt is az erőmű fogja szolgáltatni. Az erre a célra épített turbófúvó próbáit is megkezdték november 19-én. Ez a gép óránként 80-100.000 köbméter levegővel táplálja a kohót. Ez annyit jelent, hogy mintegy két óra képes lenne a 210.000 légköbméteres erőműüzemi épületet levegővel megtölteni. Az első turbófúvó próbáival egyidejűleg a gyárépítök megkezdték a II. számú turbófúvó alapjainak építését is.
A Sztálinvárosi Erőmű műszaki dolgozói és munkásai azon fáradoznak, hogy minden körülmények között végrehajtsák a párt határozatait.


Örkény István: Indul egy turbina

1953. november 24-e, kedd.

2 óra 7 perc.
Begyújtanak a kazánba. Hosszú vasrúd végén olajos rongy; gyufa sercen, a rongy lángra lobban. Egy oldalnyíláson bedugják a kazánba; hideg szél süvít odabent, a láthatatlan olajköd sárga lángra lobban. Ég a tűz a kazánban.
Eddig azt hittem, hogy az ember választja a hivatását. Most megtanultam, hogy egy hivatás is megválasztja a maga embereit. Vannak türelmes természetű anyagok: a fa meg a tégla, a fonál meg a papíros eltűri, hogy avatott kezek mellett kevésbé ügyesek is hozzájuk nyúljanak. De van olyan mesterség is, mely gondosan rostál; van anyag, mely türelmetlenebb és igényesebb a többinél. Pilótának, tengerésznek nem válik be bárki; a tenger és a levegő megnézi, kit fogad be, kit nem. Az elektromosság - turbinák, generátorok, nagy feszültségű vezetékek és mindaz, amit úgy nevezhetnénk, hogy a "nagy feszültség szolgálata" - csak rátermett embert tűr meg maga körül.

2 óra 37 perc.
Aki "kazánról" beszélve egy mosókonyhára vagy egy gőzmozdonyra gondol, nem tudja, mi a kazán. Ez, a sztálinvárosi erőmű második turbinájának kazánja akkora, mint egy négyemeletes ház. Három ilyen kazán áll egymás mellett - a többi épül. Szemben a kazánnal a műszerasztal, ötven vagy hatvan műszerrel, ötven vagy hatvan gombbal, melyekben piros lámpácska ég. Egyetlen ember áll a műszertáblánál: ujja hegyének nyomásával indít és zár, fűt vagy hűt. A műszerek mindent elmondanak neki. Azt, hogy mi történik a kazán tűzterében, csöveiben, lent a pincében és fönt a kéményben.

2 óra 37 perc: a gőz hőfokát jelző mutató - először, mióta megépült a kazán - kileng. E pillanatban kétszázhúsz fokos a gőz.
Kiss György. Hatvanegy éves. Magas, sovány, hajlékony kígyótest. ö a lelke itt mindennek. Itt? Néhanap megáll egy autó, s viszi Gyuri bácsit a pécsi, a kelenföldi, a Mátra-vidéki vagy akármelyik erőműhöz, ahol baj van. "Nekem megadatott - mondja, hogy mindig nagy erőművekben, mindig nehéz munkán lehessek..." Ő az a szakember, akinek, mint mondani szoktuk, "már nem lehet újságot mondani". Ő az a szakember, akitől a fiatal mérnök, ha tanulni akar, tanul. Ő az, akit a minisztériumból felhívnak telefonon: "Gyuri bácsi, küldünk egy mérnököt, vedd magad mellé..."
Hatvanegy éves. Könnyen felindul, sokat kiabál. Mindenütt ott van, minden résbe bemászik, minden csavart ellenőriz. Tíz perccel ezelőtt a pincében látták, három emelet mélységben a föld alatt: most a tetőn mászkál, egy kivezetőcső nyílását keresi. Amerre elmegy, az emberek hirtelen fölkapnak egy rongyot, és nekiállnak takarítani. Egy erőmű tisztaság dolgában semmiben sem különbözik egy orvosi műtőtől: minden porszem veszélyes. "Takarítani" - mondja Gyuri bácsi; rosszallón néz egy sáros lábnyomra. Vödrökből loccsan a víz, kefék csutakolják a gép környékét. Gyuri bácsi megy tovább.
Nagyon nyugodt. Bemegy a szobájába, megeszik egy vajas kenyeret. Néhány óra múlva indulunk. Néhány óra múlva vizsgázni kell: hónapok, évek munkája, tizenöt nagyüzem tervezőmérnökei, száz meg száz szakmunkás, százezer cső, tekercs, csavar és sok millió forint teszi le a vizsgát. Ha egy csavar meglazul, ha egy szigetelés megold vad valahol: nem indulhatunk. Kereshetjük a hibát - órákig, napokig, hetekig. De Gyuri bácsi azt mondja: Ötkor indulunk. Nagyokat harap a vajas kenyérből, s aztán - miután becsomagolta, s az ablakba tette a vajat - a kazánházba telefonál. Mekkora nyomáson áll a gőz?

3 óra 40 perc.
A gőznyomás tizenhat atmoszféra.
A gépházban mozdulatlanul állnak a gépek: a gőzturbina meg a generátor mint két szarvával összeakasztott, némán birkózó szarvasbika. Még hidegen állnak, mozdulatlanul: a hőmérők higanya a köpeny alatt bújik meg, a nyomásmérők tűje nullán áll. Egy óra húsz perc múlva belezúdul a gőz, forgássá válik a turbina járataiban, a forgás elektromos energiává alakul, s aztán beleáramlik az országos hálózatba... Egy óra húsz perc múlva forogni kezd a gép, percenként háromezer fordulattal. Hónapok óta állítják be a gép egyensúlyát, század- és ezredmilliméter pontossággal; egy óra húsz perc múlva, miközben a sok tonnás acéltest őrjöngve forog a pajzs alatt, a pajzson élire állítva megáll egy húszfilléres. Otthon, az íróasztalomon, ha villamos megy végig az utcán, feldől a húszfilléres. Itt állnia kell, holott két ujjnyival alatta háromezret fordul percenként a gép.

3 óra 55 perc.
A gőznyomás tizennyolc atmoszféra.
Egy óra múlva indulunk, de Máté főmérnök, a Klement Gottwald gyár szerelési osztályának vezetője, állig betakarózva fekszik a vaságyon. A gottwaldisták szobája húsz lépésnyire van a gépháztól. Amíg a kazán bemelegszik, a gottwaldisták alszanak. Volt idő, amikor nem aludtak. Volt idő, amikor száznyolcvan órát dolgoztak tíz nap alatt. Volt idő, amikor három nap, három éjjel egyfolytában álltak a generátor mellett; most, amíg a gőz melegszik, Máté Lajos nyugodtan és egyenletesen szuszog.
Mind alszanak: Máté, a főmérnök, Kubik Jóska, Varga Feri és Bozsinghalmi, a szerelők. Aztán nyílik az ajtó, belép Vámos mérnök. Nem mondja: keljetek fel. Azt mondja: Húsz atmoszféra. Máté, Kubik, Varga és Bozsinghalmi felkelnek. Rázzák ki a pokrócot, vizet isznak. Nem sietnek. Nem idegesek. Évek óta dolgoznak együtt, fél szavakból értik egymást.
- Csak a csapágy ki ne bánjon velünk - mondja Vámos.
- Tibor, annak nem szabad melegedni - mondja Kubik.
Tegeződnek. Mérnökök, szakmunkások a keresztnevükön szólítják egymást. Nincs köztük különbség - ha van is, te nem veszed észre. Egy-formán tudják, amit tudnak; Máté és Vámos az elméletből, Kubik s a többiek a tapasztalatból mennek egy pont felé; két egyenes vonal, melynek ebben a pontban találkoznia kell.
Egyformán élnek. Egy szobában, egy koszton, ugyanazon a munkán. Bejárták már a fél világot, folyton jönnek-mennek, utaznak. Vámos Prágába készül, Kubik Bukarestből jön; mindenütt vannak erőművek, mindenütt szükség van rájuk. "Cigányélet" - mondják, s nem cserélnének senkivel.

4 óra 30 perc.
A derékvastagságú csövekbe beáramlik a gőz; az összes járatok gőz alatt állnak, egészen a turbina szelepéig. Már csak egy kereket kell megcsavarni, s indulhatunk.

4 óra 40 perc.
Gyuri bácsi int, Kubik odaáll a kormánykerék mellé. Lassan, óvatosan fordít rajta egyet; kíméletesen kell adagolni a gőzt, a gép még hideg.

4 óra 45 perc.
A turbinán a manométer tűje megremeg.
Vámos Tibor áll a műszer előtt. Mindenki olyan nyugodt a gép körül: ő is nyugodt szeretne lenni. Látszik rajta, hogy ez nehezére esik. Ő a legfiatalabb az itt dolgozók közt. Néhány évvel ezelőtt lett mérnök, s mind járt az inotai erőműhöz került; onnan helyezték ide. Most, amikor a tű karcsú testén átfut az első remegés, eszébe jut az a nap, mikor megérkezett Pentelére. Ott, ahol most állunk, varjak csapata keringett. Az erőmű helyén buckák s gödrök; s négy buckába beletűzve, négy piros zászlócska mutatta az eljövendő csarnok négy sarkát. Nézi a tűt, s a kis piros zászlók meglebbennek a szeme előtt,

5 óra 15 perc.
- Gőzt! - ordítja Gyuri bácsi.
Vaspáncélpajzsok veszik körül a két gépet. Csak két-három helyen, ahol a tengelyhez hozzá lehet férni, látszik a forgó részekből valami. Mindenki odagyülekezik. Egyszerre csak megmozdul az ezüstszínű test; lassan megfordul, lassabban, mint a másodpercmutató.
- Gőzt! - ordítja Gyuri bácsi.

5óra 17 perc.
A sztálinvárosi erőmű 2-es gépegysége működik.
Vámos a mutatót nézi: 18, 19, 20 atmoszféra a nyomás. Eszébe jut a tavalyi tél, amikor még nem volt tető a fejük felett, s amikor ezen a talpalatnyi helyen, ahol a gépek forognak most, 18 vállalat emberei dolgoztak, fáztak, áztak, egymás útjába álltak, zavarták egymást és önmagukat... Emitt már szereltek, amott még betonoztak, harminc méterrel alább a földet túrták a mélyépítők ... A tű mutatója megáll a húszason. Vámos odamegy a generátorhoz, és fülét rányomja a pajzsra; hallgatja, nem kelepel-e a gép.

5 óra 40 perc.
Percenként 1400 fordulat.

6 óra 20 perc.
Percenként 2800 fordulat.
Máté Lajos kiveszi töltőtollát, egyik végét odanyomja a géphez, másikat a fülébe dugja: mint az orvos a szívhallgatóval, figyeli gépe zörejeit.
Gyuri bácsi a generátor ablakain dugja be a hosszú hőmérőt; aztán a fejét is benyomja a gépbe, talán veszekszik vele... Az búg, éles, egyenletes hangon. A fordulatszám mérőjén tovább lendül a tű.

7 óra 5 perc.
Percenként 3000 fordulat.
Kubik Jóska azt mondja: - Na - s rágyújt egy cigarettára. Máté még mindig hallgatózik. Varga Feri elővesz egy húszfillérest, élivel fölállítja a csapágyakon. Az érme megáll, nem remeg, nem billen föl.
Gyuri bácsi elbődül.
- Mi ez itt?
Odarohannak. Lába előtt egy csipetnyi kóc, valami elhullott szigetelés. Ereinkben megfagy a vér, rémülten nézzük a kócgombolyagot, mint egy időzített bombát. Kubik Jóska odalép, két ujja közé fogja, lábujjhegyen elviszi, és kidobja az ajtón.

7 óra 40 perc.
Percenként 3000 fordulat.
Éjfélkor bekapcsolunk az országos hálózatba.


  Megosztás:

2015. november 23., hétfő

Isten éltesse Törőcsik Mari művésznőt!


Isten éltesse a művésznőt születésnapja alkalmából!

Visszaemlékezésünkben elevenítsük fel az épülő városunkban forgatott Kölyök cím film nevezetesebb jeleneteit.


Kölyök - fekete-fehér, magyar film, 91 perc, 1959

Kölyök (Törőcsik Mari), ez a kedves, kócos, kétbalkezes kislány beleszeret új brigádvezetőjébe, Gordon Jóskába (Szabó Gyula), aki sajnos észre sem veszi. A lánynak nagyon rosszul esik ez a mellőzés, és mint annyi minden mást az életében, ezt is hűbelebalázs módjára akarja megoldani, és majdnem a Dunába fúl. Szerencsére arra jár a jóképű Kondor Géza (Zenthe Ferenc) aki megmenti, majd elviszi táncolni, felébresztve ezzel Gordon Jóska szerelmét.

rendező: Szemes Mihály, színész: Törőcsik Mari, színész: Szabó Gyula, színész: Zenthe Ferenc, színész: Bessenyei Ferenc, színész: Rajz János, színész: Suka Sándor, színész: Szirtes Ádám, forgatókönyvíró: Markos Miklós, forgatókönyvíró: Palásthy György, operatőr: Pásztor István, zene: Petrovics Emil, társrendező: Markos Miklós, vágó: Morell Mihály

Új vígjáték - új kezdeményezés

Bemutatták a Kölyök című új magyar filmet

Tegnap este mutatták be a Dózsa Filmszínházban a Kölyök című új magyar filmet, amelynek díszbemutatóján megjelentek a film főszereplői és munkatársai is.

Az előadást és a művészeket a közönség szeretettel fogadta. Olyan filmalkotást ismert meg a közönség az új magyar filmben, mely először ad hű képet a város életéről, lakóiról.

A filmvígjátékok megszokott, elcsépelt sablonjától eltérően egészségesen új kezdeményezés a "Kölyök". A közelmúlt magyar vígjátékaiban hemzsegett a rosszul értelmezett "pesti humor", torz helyzetkomikum, sematikus szituáció és valljuk be, társadalmunk meglévő hibáinak néha túlzottan felnagyított szatirikus beállítása. Ezek a vígjátékok azt az érzést keltették bennünk, hogy a kívülálló gúnyolódik, élcelődik velünk.
A Kölyök írói egy szeles, kétbalkezes, de nagyon jóindulatú kislány kalandjain keresztül azt igyekeztek megmutatni, hogy a mi társadalmunkra már nem az emberek rideg elszigeteltsége a jellemző, hanem az egyéni érdekeket legyőző emberség, egymást segíteni akarás. Ez a segíteni akarás olyan meggyőző erővel sugárzik a filmből, hogy a mozit elhagyva biztosak vagyunk abban, hogy a Kölyök megkomolyodik, jó szakmunkássá válik, nem kell az alkotóknak direkt-módszerekkel ezt ábrázolniok. Nem véletlen, hogy az események színhelye városunk, hazánk első szocialista városa. A bennszülött sztálinvárosiak tudják, hogy mennyi elhagyott és elárvult gyermek problémáját kellett az elmúlt években városunk kis társadalmának megoldania. A Kölyök nem egyedülálló eset, és a megnyilvánuló emberszeretet, ügybuzgalom sem egyedi példa.
Palásthy György és Markos Miklós kedves kis storyt kerekített ki a Sztálinvárost építő kislány naplójában leírt viszontagságaiból, jó dramaturgiai megalapozottsággal, nagyon sok melegséggel és humoros szituációkkal. A témájukból adódóan nem volt sem céljuk, sem feladatuk hatalmas társadalmi mondanivalója, filmet írni. Amit azonban írtak, az őszinte és igaz. Talán egy kicsit azt hiányoljuk, hogy kevés a jellemzően sztálinvárosi a figurákban és cselekedeteikben.
A forgatókönyv adta jó anyaghoz a rendezés nem sokat tett ötletben, beállításban, színben. Sőt, a könyv legkedvesebb szituációi, poenjei elszürkülnek a filmben. Néha úgy éreztük magunkat, mint amikor egy jó viccet rosszul süt el az előadó. Nem hangsúlyozódik ki kellően a Kölyök gyerekes szemtelensége és humora, amikor az olaszoknak csau-t köszön, mert azt hiszi, minden külföldi így köszön, és nem tudja, hogy véletlenül valóban olaszul köszönt. Különös, bája és humora van annak, amikor a Dunából mentik ki, a mentő nyeli a vizet és erőlködik, a Kölyök pedig válóban kölykösen arról érdeklődik, hogy úgy csinál-e a lábával mint a béka, vagy amikor a kétes hírű nőket hallgatja ki a főhadnagy és ő apukámozva berohan stb., mindezek a kedves szituációk, humoros poénok egyszerűen nem, jönnek ki a filmben. Érdekes, kedves ötlet a filmbeli mackó legenda. Kár, hogy az ötlet kivitelezése szirupos, giccses.
Szeretnénk a film íróinak figyelmét felhívni egy számunkra fontos elvi kérdésre. Mi meg vagyunk győződve, hogy a Vasmű igazgatójának is az a véleménye, hogy rajta kívül nemcsak egy 6 éves gyerek tudta, hogy a szántóföldön gyár és város épül majd. Nem nagy hiba, de érdemes felfigyelni rá, mert sokan vagyunk, akik tíz esztendővel ezelőtt már hittünk, abban, ami ma valóság.
A Kölyök szerepét mintha Törőcsik Marinak írták volna a film alkotói. Róla elmondhatjuk, hogy játékával, színészi munkájával csak emelt a filmen. Mozgása, mimikája kedves, természetesen kölykös. Ifjú Szabó Gyula szerepadta lehetőségeinek határain belül jó. Az igazgatót Bessenyei Ferenc alakította, ezúttal tőle szokatlan színtelenséggel. Rendezői hiba is, hogy hangvételét nem érezzük minden esetben természetesnek, őszintének. Nem érezzük például indokoltnak, hogy egyszerre miért ragaszkodik a Kölyökhöz, amikor a főhadnagy papa el akarja vinni. Erőltetett ez a hangváltás, de még néhányat sorolhatnánk. Mindezek ellenére örömmel üdvözöljük azt az útkeresést, ami a fiatal alkotók munkáját jellemzi. A közelmúlt filmjátékaihoz képest, óriási előrelépést jelent a Kölyök, szellemében, mondanivalójában. Jó film, előreláthatóan nagy közönségsikere lesz.
Ha mégis több kívánnivalót említettünk volna meg, ennek csak az az oka, hogy véleményünk szerint az adott magból sokkal jobbat lehetett volna csinálni.


A Kölyök című film bemutató díszelőadását október 26-án este hat órakor tartották a Dózsa Filmszínházban. /jakd.hu


Megosztás:

2015. november 20., péntek

Na végre!


Nem is emlékszem mikor néztem utoljára magyar gyártású sorozatot, és most nem kifejezetten a napi adásba kerülő szappanoperákra, valóságshow adásokra gondolok. Talán nem tévedek sokat, ha a Szomszédok... de talán volt más is, csak már nem emlékszem rá.
Elsősorban külföldi sorozatokat követem, mi több, szeretem is őket, de a napokban két új hazai gyártású sorozat is berobbant a köztudatba. Adtam nekik egy esélyt, nem is bántam meg, ha ez a hazai sorozatgyártás felemelkedése, akkor elég jól indul, láthatóan nem spóroltak, nem óvatoskodtak, csak így tovább!

Aranyélet /HBO


Nagykanállal enni az életet, megtenni mindent amit szeretnénk, mindenki erre vágyik. Belelátva a családi életbe viszont kiderül, semmi sem az aminek látszik. Fényűző élet csalásokból, lopásokból, apróbb-nagyobb stiklikből, majd menekülés. Kis magyar kórkép. Vajon ki lehet-e szállni belőle? A sorozat eddigi részeiből az derül ki, hogy nem, de ez a küzdelem épp annyira érdekes, hogy a következő részt is megnézzem.

7/10

Válótársak


Nagyon nehéz mellényúlni ezzel a témaválasztással, szinte kifogyhatatlan helyzetkomikummal bíró "családi esemény" még jó sok részre elegendő muníciót ad a sorozatnak. Főhőseink egytől egyig kapcsolatban élő férfiak/nők, akik a kapcsolatuk megromlása miatt kicsit eltávolodnak egymástól, a három férfi pedig egy lakásba kényszerül. Ki így, ki úgy próbálja feldolgozni a helyzetet. Nem szeretném lelőni a poénokat, amiből annyi van, amennyi éppen kell, nincs túlerőltetve, egészen kellemes csalódás, még akkor is ha Stohl András nem kifejezetten kedvelt színész.

8/10


Véleményem szerint mindkét sorozatról elmondható, hogy remek színészek kapták a szerepeket, kellet ez nekik is, és a magyar sorozatgyártásnak is, mint egy falat kenyér, most el is rágcsálhatjuk egy darabig. Tényleg csak így tovább, legyen még folytatása, következő évad, ahogy a "nagyoknál"

Megosztás:

2015. november 18., szerda

KIRA újratöltve


Egy éve írtam a KIRA tesztüzeméhez egy bejegyzést, ami azóta egy kicsit idejétmúlt, az akkori linkek már nem élnek, így most felfrissítve, új adatokkal a következő elérhetőségekkel lehet próbálkozni:

KIRA telepítési dokumentumok, telepítési állományok:

Tájékoztatók, útmutatók

Jó munkát!


Megosztás:

Ha már tele van a ... levelesládádAki használja, tudja, a szinte korlátlannak hitt google tárhely is meg tud telni, így jártam a napokban én is, finoman értesített kedvenc levelezőm, hogy ideje lenne egy kicsit rendet tenni, különben nem kap(hat)ok új leveleket.

Évek óta ott tárolom a leveleim nagy részét, vannak közöttük nagyon fontos levelek, vannak reklámok, sajnos ezekből egyre több, így nagyon érzékenyen megközelítve a témát, a fűnyíró elvet alkalmazva úgy döntöttem, csak a 2013-nál újabb leveleket tartom csak meg, ha minden jól megy, nem fog hiányozni, ha igen, azért mégis jó ezeket a leveleket megőrizni valahol. Nos, erre jó - és kifejezetten hasznos - alkalmazás a Gmail Backup. Weboldaluk: http://www.gmail-backup.com/


Kicsit fapadosnak tűnhet első ránézésre, de a célnak tökéletesen megfelel, megadott időpontok közötti leveleket egy adott mappába letölti, időbélyeggel ellátva újra kereshetünk közöttük ha éppen kellenének. 

A mentés eredménye, több mint 10000 levél, hamarosan lemezre archiválva, a postafiókból már nyugodtan törölhetőek, ezzel értékes területeket mentek meg a jövőnek.

További mentési lehetőség, hogy pop3 elérhetőséggel levelezőprogramba beállítjuk gmail fiókunkat, így letölthetőek a levelek, majd természetesen lehet őket archiválni. 


Jó tanácsok: 
 1. Ne iratkozzunk fel feleslegesen reklámlevelekre
 2. Ne adjuk meg bárkinek a címünket ha lehet, vagy legyen egy alternatív email címünk is, amit közösségi oldalakon, weboldalakon regisztrációkor használhatunk.
 3. Amit lehet töröljünk, felesleget ne hagyjunk, mert csak magunknak okozunk bosszúságot!
 4. Néha gondoljunk a biztonságra is, változtassunk időközönként jelszót.
 5. ... ne felejtsük el az aktuális jelszót :)


És hogy lehet-e google nélkül élni? Látszólag nem. Próbálkozni viszont lehet :)

Megosztás:

2015. november 17., kedd

Ákos Dupla Aréna 2014


Ma jelent meg Ákos új koncertalbuma. A lemez tulajdonosai igazán bővelkedhetnek a tartalmakban, ugyanis a hang mellett egyben a képi tartalmat is megkapják, sőt, további extra tartalmat is kereshetnek a korongon. 


2014. december 12-én és 13-án lépett színpadra Ákos megújult zenekarával. A DVD ennek a fantasztikus hangulatú, dupla telt házas előadásnak a lenyomata, amelyhez ajándék hanghordozó is párosul. 

“Aki ott volt a 2014-es nagybulijaink valamelyikén, annak nem kell magyarázni: a DVD az eddigi legkomolyabb látványvilágú koncertünket örökíti meg. Izgalmas átdolgozások, fontos repertoárdarabok és ritkán játszott dalok egyaránt szerepeltek a műsorban. A látványhoz méltó a rögzítés minősége és a vágás is. A teljes koncertet tartalmazó  gazdag képanyag mellé a DVD mellékleteként két CD-n átnyújtjuk az érdeklődőknek az előadás hangját is” – nyilatkozta Ákos a kiadványról.


Ákosnak nem is oly rég jelent meg új stúdióalbuma is, a Még egyszer, - erről bővebben ITT - lemezbemutató pedig december 16-17-én lesz a Papp László Sportarénában, várhatóan hasonló sikerrel, jegyek ugyanis nagyon fogynak...

További információk: http://www.akos.hu/


Megosztás:

2015. november 16., hétfő

Irány Franciaország! Hello EB!


Tartozom egy vallomással, rögtön így az elején. Nem sokra tartom a magyar focit, nem nagyon, szinte soha nem járok meccsekre, talán az utolsó helyszínen végigszurkolt meccs még akkor volt, amikor a Dunaferr az NB1 tagja volt, stadionról pedig még csak álmodoztunk. Azóta persze sokat változott a világ, klubcsapataink továbbra is nagyon gyorsan kiesnek a nemzetközi kupákból, de most pótselejtezőn bizonyíthatták nemzeti mezbe bújt focistáink, igenis ott a helyünk a 2016-os Labdarúgó Európa Bajnokságon.

Meccsek előtt bevallom én is arra tippeltem, kikapunk, újabb zakó északi barátainktól, majd elcsendesedik minden, újabb elszalasztott lehetőség....

Aztán nyertünk Oslóban.

Hihetetlen, de idegenben lőtt góllal megszereztük a vezetést, és itthon, tegnap vasárnap megint sikerült legyőzni a norvég válogatottat. Fél szemmel követtem a meccset, és ami szembetűnő volt, hogy hajtanak, támadó játékkal szinte végig fölényben játszottak. 90 perc alatt pedig 4 gól esett, ebből 3 a norvég kapu hálóját mozgatta meg. 


kép forrása és a meccs összefoglalója: 24.hu

Én tényleg csak remélem, - és gondolom ezzel nem vagyok egyedül - hogy ez valaminek a kezdete, és nem csak egy rövid fellángolás. Mint minden sport megérdemli, hogy ott legyen a legfelsőbb körökben. Most egy szintet a focistáink is feljebb léptek, kívánom, hogy a lehető legjobban éljenek a lehetőséggel.
"Nem szeretek belső dolgokról beszélni, de ezt most megemlítem. Fantasztikus dolog volt, ahogy Dzsudzsák Balázs csapatkapitánya lett ennek a társulatnak.
Olyan beszédet tartott, mielőtt kiindult a csapat a meccsre, hogy a hideg kirázott, felállt a karomon a szőr. Úgy fanatizálta és tüzelte a társait, hogy élvezet volt nézni.
A visszatérő gondolata az volt, hogy ezek a norvégok nem mehetnek el innen győztesen. Mindenáron meg kell ezt akadályozni. Ha most megint itt vagyunk a kapuban, akkor ott kell lennünk az Eb-n. Olyan erő volt benne, mint egy félistenben, én ilyennek még nem láttam. És szerencsére nagy hatással volt a társaira, összekapta őket."
forrás, teljes cikk: index.hu 

GRATULÁLOK!
ZÚGJON HANGOSAN A RIA RIA HUNGÁRIA!
HAJRÁ MAGYARORSZÁG!
Megosztás:

2015. november 14., szombat

Olaj a tűzre?


Borzasztó volt 2001 szeptember 11, és most a párizsi terrorakció embertelen, brutális támadása is. Józan fejjel is szinte felfoghatatlan mi történt, és mi fog még történni az események hatására, pedig most kell csak igazán ébren lenni, nehogy még nagyobb baj legyen. 

Az igazi, határok nélküli Európáról úgy néz ki végleg lemondhatunk, bár 89-ben lebontottuk a vasfüggönyt, de helyette lett, lettek újabb kerítések, és még nincs vége. Sokan jelen pillanatban is a menekülteket hibáztatják, sőt, most vérszemet is kaptak, hiszen ők: MEGMONDTÁK. Nos akik elhiszik a nap mint nap terjedő kamu híreket, összeollózott marhaságokat, vagy éppen a görögországi fegyverszállítmányt is komolyan vették, azok már menthetetlenek, meggyőzni már nem nagyon lehet őket. Számukra a menekült potenciális terrorista, bármi mást is állítanak egyesek különféle tanulmányokban. akik nem Nógrádi György "kottájából játszik" ....

Ártatlanok haltak meg, értelmetlenül. Hogy lépni kell a terrorizmus ellen, egyértelmű, de ne hagyjuk magunkat befolyásolni, NEM A BEVÁNDORLÓK tették ezt (sem), ahogy az elmúlt évek támadásairól sem ők tehetnek, hiába a sötétebb bőrszín és a más, tőlünk távol álló vallás. 

Európa nagy kérdése, hogy vannak-e olyan vezetői, akik képesek egyszerre lenyugtatni a most jogosan fellángoló félelmet, és az abból fakadó gyűlöletet, valamint odacsapni a valódi veszélynek. Ha ez nem sikerül és elindulnak a bosszúhadjáratok, pogromok, akkor a terroristák elérték céljukat. Ha rövidlátó vezetők politikai hasznot akarnak majd kovácsolni, magasra pörgetik a paranoiát, hogy amíg a nép félelemben van tartva, addig a saját hatalmukat bástyázzák körbe: tömeges megfigyelések, szőnyeg alá söpört ügyek, gyorsan átnyomott korrupciós célú törvények sora jöhet. Számos példa volt a történelemben, hogy háborús veszélyre hivatkozva a hatalmi elit saját képére alakította a politikai rendszert.
forrás, teljes cikk: falramentaparlament.atlatszo.hu
Megosztás:

2015. november 13., péntek

Bódottá


Végre új albummal jelentkeztek a "legnagyobb hősök", bevallom én őket A Dal című műsorból ismertem (2014), és első pillanattól fogva belopóztak a fülembe, majd a szívembe. Szimpatikus banda, jó hang, jó zene, dunaújvárosi koncertjükről pedig egy örök emlékkel távozhattunk, nagyjából itt hallhattuk első alkalommal az Egyedül című számot. Persze ezen már ők biztos túl vannak, de hát... jó felidézni ezeket a pillanatokat (is)Szerelmemnek Orsinak, hogy sose maradjon EGYEDÜL :) - /HoneyBeast 2014.07.06. - Dunaújváros
Szerző: Horváth Tamás, 2014. július 7.

Szóval. Jók voltak, meg most is, egész jó anyagot hoztak össze az új "korongra", tele van zenei sokszínűséggel, humorral. Nagy örömben hallgatom is tovább, aki teheti hallgassa meg, akinek meg még ez sem lenne elég, ajánlom a Cooltour Cafeban rögzített akusztikus koncertet, mely ITT található.

Bódottááááá


Megosztás:

2015. november 12., csütörtök

Szemelvények Dunaújváros történetéből XXXVII. - Nem is ide akartunk költözni


Csasztuska zseniális szereposztással, valamint kis városkép Révész György 1966-os Minden kezdet nehéz című fekete-fehér, hangalámondásos, magyar játékfilm részletéből.


Minden kezdet nehéz /részlet
"Öntudatos dolgozónak nem ez a fő gondja,fontosabb most a Kohó, mely a kokszot ontja!"Ahol nagy mű készül, ott becsúsznak apró hibák. Meg nagyok is.
Szerző: Dunaújváros mesél, 2015. november 12.
Megosztás: