2014. november 26., szerda

Vezetőoszlop

Nagy öröm nekünk, Székesfehérvárra autóval utazó embereknek, hogy szépül a 62-es út. Nagy része már végre széles, egyenletes, jól belátható, igazi élmény, és természetesen ez még jobb lesz, ha teljesen elkészül.


Láttuk a munkásokat esőben, hidegben, napsütésben, tényleg egy szavunk nem lehetne, de mégis van egy kis hiányérzetem, és a saját tapasztalataim alapján is fontos lenne ha ez még a tél beállta előtt megtörténne. A frissen elkészült útburkolatra felkerültek ugyan a vonalak (elsősorban a felezővonal), de az út széli vezetőoszlopok hiányoznak. Ez miért is lenne fontos? Elsősorban követelmény, másodsorban ha jobban belegondolunk, télen a hó el fogja takarni a felfestést, és mivel már az út széli fákat is kivágták, helyére vízelvezető árkok kerültek, legrosszabb rémálmaink válhatnak valóra pillanatok alatt. 2013-ban volt szerencsém a nagy havazásban éjjel - még az útlezárás előtt - átjutni Seregélyesre. Az utazást természetesen senkinek nem kívánom ilyen körülmények között. Ebben az esetben is nagyon sokat segítettek az akkor még létező vezetőoszlopok.


Korlátok között - megfelelő úttartozékkal 2013 március 26-án

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
forrás
A közút kezelőjének a közúti jelzéseket (fényjelző készülékeket, a közúti jelzőtáblákat (valamint az azok megvilágítását szolgáló berendezéseket, valamint az útburkolati jeleket), a vasút üzemben tartójának pedig a vasúti átjárót biztosító berendezéseket tisztán, jó és üzemképes állapotban kell tartania.
A fényjelző készülékek jelzéseinek, valamint a közúti jelzőtábláknak a láthatóságát akadályozó növényzetet el kell távolítani. A közúti jelzések (és berendezések) meglétét és állapotát az út kezelőjének, illetve a vasút üzemben tartójának rendszeresen ellenőriznie (ellenőriztetnie) kell. 
a) A közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló alábbi közúti jelzéseket megrongálódásuk esetén, vagy felismerhetőségük és észlelhetőségük leromlása esetén - az észlelést vagy a bejelentést követően - haladéktalanul helyre kell állítani, illetve indokolt esetben ki kell cserélni vagy pótolni kell:
aa) az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat,
ab) a tilalmi jelzőtáblákat (a „Várakozni tilos” jelzőtábla kivételével),
ac) a „Kötelező haladási irány” jelzőtáblákat,
ad) a veszélyt jelző táblákat,
ae) a vasúti átjárót jelző táblákat,
af) a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket jelző jelzőtáblákat, továbbá
ag) a lakott terület határát jelző táblákat,
ah) a forgalomirányító fényjelző berendezéseket (jelzőfejek, vezetékek és tartószerkezetek, kiégett izzók),
ai) a burkolatban levő sérült közműszerelvényeket, aknafedlapokat és víznyelőrácsokat,
aj) a vezetőoszlopokat, a korlátokat, valamint a közlekedésbiztonsági célt szolgáló műszaki és egyéb létesítményeket,
ak) a zajárnyékoló falakat és egyéb zajárnyékoló létesítményeket.
b) Az észlelést vagy a bejelentést követően - a végleges helyreállításig -, azonnal jelezni kell
ba) a vezetőkorlátok és védőhálók,
bb) az űrszelvény-korlátozást jelző táblák és védőkapuk
megrongálódását, illetve felismerhetőségük leromlását.
c) Az a) és b) pontban nem említett közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállításáról, cseréjéről, illetve pótlásáról az a) pontban felsorolt feladatok ellátását követően, lehetőség szerinti a legrövidebb időn belül kell gondoskodni.
Bízom benne, hogy még a keményebb tél előtt kikerülnek az oszlopok, nem csak Pálhalmáig, addig ugyanis minden rendben van.

LÁTNI ÉS LÁTSZANI!
Megosztás:

0 megjegyzés: